BISPEVIKA: Med blant annet tverrfaglig automasjon av bygningsplanleggingen i bunn, blir Oslo en stadig mer spirende «smartby». Vi står imidlertid overfor nye muligheter innen eiendomsteknologi og bygningsautomasjon.
BISPEVIKA: Med blant annet tverrfaglig automasjon av bygningsplanleggingen i bunn, blir Oslo en stadig mer spirende «smartby». Vi står imidlertid overfor nye muligheter innen eiendomsteknologi og bygningsautomasjon.

VARMETEKNISK KONFERANSE

Smarte bygg – nye utfordringer

Hvordan optimalisere samhandling mellom tekniske installasjoner i bygg for å nå klimamål og samtidig redusere driftskostnader?

Published

Vi spør en av landets første pådriverne innen bygningsautomasjon, universitetslektor ved Oslo MET, Vidar Luth-Hanssen:

– Jeg tenker at vi som jobber med bygningsautomasjon må bidra i kampen for et bedre klima. Derfor er det viktig at vi velger kreative og innovative samarbeidspartnere i dette arbeidet. Det som er viktig nå er at man søker kunnskap og anvender denne kunnskapen, sier han.

Stadig nye muligheter

Bygningsautomasjon omfatter så mangt. Noe av det er styring av klimaanlegg, og regulering av elektro- og VVS-anlegg.

Med et velfungerende system i bunn snakker vi brukervennlig driftskontroll, godt inneklima, og ikke minst, reduserte kostnader og energibruk.

Men det stopper ikke der:

– Jeg tror at fremtidens bygg vil bidra til smarte byer som både er prediktive og adaptive. Videre vil også neste generasjons bygg kunne være en aktør i energi- og effektmarkedene, sier han.

«Flere kokker – mer søl»

Før det kan skje må byggene i stadig større grad kunne snakke sammen og lære av hverandre.

Det blir plutselig langt vanskeligere ettersom byggebransjen ofte kjøper inn teknologi fra flere ulike leverandører.

– Jeg tenker at utfordringene kan være at vi blir leverandørstyrte. Og at noen ikke «våger» men velger gammeldagse løsninger fordi de ikke har trygghet til å velge nye bærekraftige løsninger som støtter opp om smarte byer, sier Hanssen.

Hva med fremtiden?

Hvis du vil vite mer om mulighetene og utfordringene innen bygningsautomasjon og smarte byer, bør du få med deg Hanssens foredrag under Varmeteknisk konferanse, 11.–13. mai om bord på Color Magic.

Der skal han også snakke om «Fit for 55» – EUs nye klimapakke med regelverk og dens betydning for Norge. Digitalisering av tradisjonell industri står også på menyen. Det handler om hvordan bygninger og smarte byer kan ta i bruk «Industri 4.0 teknologi», som kunstig intelligens og robotikk.

Videre tar han opp det som skal bringe den fysiske og den digitale verden sammen – «Tingenes internett» (IoT). Dette er teknologien som kobler våre gjenstander til internett og gjør dem smarte.

Han skal også innom skytjenester, API, blokkjede, kompetanse, nettleie og tariffer – alt koblet til eiendomsteknologi hvor man optimaliserer samhandling mellom tekniske installasjoner i bygg.

Klikk her for å sikre deg en deltakerplass

Powered by Labrador CMS