En nylig endring av forskrift om urimelig handelspraksis skjerper kravene til bruk av forbrukeromtaler i markedsføringen.

ADVOKATSPALTEN

Bruker din bedrift forbrukeromtaler i markedsføringen? Det kan være forbudt

Nylige endringer i forskriftene om urimelig handelspraksis har satt strengere krav for næringsdrivende. Brudd på de nye reglene kan føre til alvorlige reaksjoner, inkludert overtredelsesgebyr og straff. 

Published

ADVOKATSPALTEN

Her gir vi deg juridisk innsikt skreddersydd for VVS-bransjen. Erfarne advokater deler verdifull juridisk kunnskap og råd. Følg med for å få bedre forståelse som kan hjelpe deg med å navigere tryggere og mer vellykket i VVS-verdenen.

Bruk av forbrukeromtaler i markedsføringen kan være en effektiv metode for å synliggjøre hva kundene synes om produktene eller tjenestene dere tilbyr. En nylig endring av forskrift om urimelig handelspraksis skjerper imidlertid kravene til bruk av forbrukeromtaler i markedsføringen. 

Trår du feil, kan lovbruddet i ytterste konsekvens medføre overtredelsesgebyr og straff.

Kan være forbudt

Forskrift om urimelig handelspraksis angir ulike former for handelspraksis som under alle omstendigheter anses som urimelige, og som automatisk er forbudt etter markedsføringsloven. 1. oktober 2023 kom det et tillegg som gjelder visse former for bruk av forbrukeromtaler i handelspraksis.

Dersom du som næringsdrivende angir at omtaler av varer eller tjenester stammer fra en forbruker som har tjenester eller kjøpt varer bedriften din tilbyr, må du iverksette rimelige og forholdsmessige tiltak for å sikre at omtalene faktisk stammer fra slike forbrukere. 

Kan du ikke vise til slike tiltak, er markedsføringen forbudt etter markedsføringsloven. 

Et nærliggende tiltak kan for eksempel være at forbrukeren må være innlogget på brukeren vedkommende bestilte produktet med for å kunne skrive en forbrukeromtale av produktet.

Maria Stokseth Hurlen er advokatfullmektig i CMS Kluge.

Videre er det forbudt at du som næringsdrivende selv, eller at noen på dine vegne, sender inn falske forbrukeromtaler eller anbefalinger. Det samme gjelder det å gi villedende fremstillinger av forbrukeromtaler eller anbefalinger på sosiale medier for å markedsføre varer eller tjenester. Fremstillingen av forbrukeromtaler vil for eksempel kunne være villedende dersom den næringsdrivende sletter negative omtaler og beholder positive omtaler i sosiale medier. 

Etter vårt syn kan det også være villedende at positive deler av en forbrukeromtale brukes i markedsføring, mens mer nyanserte eller negative tilbakemeldinger i den samme forbrukeromtale utelates. Dette kan illustreres med et eksempel:

«Jeg var så fornøyd med vaskemaskinen da jeg fikk den, og den fungerte helt perfekt! Etter to uker sluttet den imidlertid å fungere, uten at jeg forsto hva som var årsaken. Det viste seg at vaskemaskinen hadde en kjent svakhet, som gjorde at den kunne kortslutte ved bruk av et spesielt vaskeprogram.»

Lest isolert gir forbrukeromtalens første setning et inntrykk av at forbrukeren er svært fornøyd med produktet. Dersom denne delen av forbrukeromtalen brukes alene i bedriftens markedsføring, vil den imidlertid klart gi en villedende fremstilling av omtalen, selv om sitatet strengt tatt er korrekt.

Potensielt alvorlige reaksjoner ved brudd

Faller bedriftens handlinger innenfor én av de omtalte alternativene, enten mangel på nødvendige tiltak eller bidrag til falske forbrukeromtaler, er markedsføringen automatisk forbudt etter markedsføringsloven. Bedriften kan dermed ilegges reaksjoner, sanksjoner og straff som følge av lovbruddet. 

Overtredelsesgebyret kan utgjøre inntil fire prosent av den næringsdrivendes årsomsetning eller 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet angir den maksimale grensen.

Powered by Labrador CMS