SKRIBENTENE: Her er noen av advokatene i CMS Kluge som skal skrive innlegg på nemitek.no fremover. Fra venstre Vegar Vatne, Maria Stokseth Hurlen, Beate Kathrine Berge og Ronny Rosenvold.

ADVOKATSPALTEN

Denne gjengen vil gi deg gode råd

Hvem skal ta skylda når et prosjekt er forsinket? Hvorfor fungerer ikke en rammeavtale som før? Og hvordan fungerer køsystemet i strømnettet? Det er bare noen av spørsmålene som du nå kan få juridiske svar på.

Published Last updated

I tiden fremover vil nemlig flere eksperter fra advokatfirmaet CMS Kluge bidra med juridiske råd og perspektiver i en fast spalte på nemitek.no.

Den første artikkelen fra advokatene kommer samtidig som du leser denne saken, og deretter vil advokatenes råd og tips jevnlig dukke opp på nettsiden vår. 

Reguleringer og hverdagsligheter 

Men, spør du sikkert, hvorfor skal jeg som leser finne dette interessant? 

Assosiert partner Vegar Vatne i CMS Kluge har noen tanker og han er en av dem som kommer til å bidra. 

– Jeg mener vi sitter på mye kunnskap som lesere av nemitek.no både kan ha nytte av og som er interessant å lese om. En ting er at vi kan bidra med kunnskap i forbindelse med for eksempel nye reguleringer og forskrifter i bransjen, sier han og fortsetter ivrig: 

– En annen ting er det jeg vil kalle for hverdagsligheter. Det vil si ting som ikke nødvendigvis er nye, men som berører leserne mye i hverdagen. Her sitter vi på veldig mye historikk om hva kunder i bransjen typisk trenger hjelp med, sier Vatne. 

Blant aktuelle emner fremover nevner Vatne hvilke krav og forventninger som stilles til prosjektering fra rådgivere, honorartvister i rådgivningsbransjen og kanskje også juridiske råd rundt aktuelle saker i bransjen.

Rammeavtaler ikke som før 

Vatnes kollega og assosiert partner Ronny Rosenvold har kompetanse innenfor offentlige anskaffelser gjennom entrepriserett, energirett og TMT, med fokus på anskaffelser og EU/EØS-rett generelt. 

Han peker på de juridiske definisjonene på en rammeavtale som et tema som kan både interessere og forvirre. 

– Rammeavtalen har gitt oppdragsgivere en fleksibilitet over mange år, og selv om avtalen har vært på for eksempel 19 millioner kroner, så har det tidligere vært mulig å gå litt over det. Men så kommer EU-domstolen inn og sier at et rammeavtale har en ytre ramme. Det vil si at den dagen du skal kjøpe med den tjuende millionen, så må du nå ha en ny anbudskonkurranse. Det er jo ett veldig konkret eksempel på hvordan EU kommer inn og på mange måter snur litt opp ned på det vi har tenkt på som er gangbar tankegods i Norge, sier Rosenvold. 

ANSKAFFEREN: Assosiert partner Ronny Rosenvold i CMS Kluge jobber mye med EU/EØS-rett, blant annet innenfor offentlige anskaffelser.

Solceller og åpenhetsloven 

Advokat Beate Kathrine Berge og advokatfullmektig Maria Stokseth Hurlen jobber begge i avdelingen for energi, industri og klima hos CMS Kluge. 

Begge har skrevet bøker, der Berge blant annet har gitt ut «Rettsøkonomi i et nøtteskall».

Hurlen har, på sin side, sammen med Mads Karlsrud Haugse, Tonje Platou, Nils Kristian Lie og Ole André Oftebro, skrevet boken «Åpenhetsloven i praksis».

Ikke bare det, hun har allerede skrevet om forhold rundt åpenhetsloven i en av nemitek.no-artiklene som kommer senere i høst.

– Åpenhetsloven er en forholdsvis ny lov og etter gjeldende forskrift vil det kunne bli store bøter hvis man ikke oppfyller lovens krav. For meg er det veldig viktig å forklare hva loven egentlig krever og hvordan man kan overholde den i praksis, sier Hurlen. 

ÅPEN: Advokatfullmetig Maria Stokseth Hurlen i CMS Kluge jobber blant annet med rådgivning og tvisteløsning innen kontraktsrett, fornybar energi og compliance. Sammen med kolleger har hun også skrevet bok om åpenhetsloven.

Berge har blant annet planer om å skrive om regelverket rundt solkraft på tak, muligheten for direktekrav mot underleverandører, samt de nye reglene rundt køsystemet for strømnettet.

Hun påpeker at det skjer mye spennende innenfor reguleringen av energimarkedet. 

 – Etterspørselen etter strøm og tilgang til nettet vil bare fortsette å stige som en del av det grønne skiftet. Da vil det også være behov for nye og bedre løsninger, for eksempel rundt egenproduksjon av strøm, prioritering ved tilknytning av både forbrukere og produsenter/plusskunder til nettet, og utnyttelse av den eksisterende fleksibilitet i nettet ved å skape et velfungerende marked for salg av forbruksreduksjon. Dette er ting jeg tenker det vil kunne være interessant for flere av NemiTeks medlemmer å vite noe om, sier Beate Kathrine Berge. 

Som dere ser, kan det se ut til å bli en variert advokat-høst på nemitek.no. 

Om CMS Kluge

  • Et fullservice forretningsadvokatfirma, som ble etablert i 1923. 

  • Har i dag over 200 ansatte og 56 partnere. 

  • Kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. 

  • Har en sterk internasjonal tilstedeværelse, som en del av CMS internasjonalt 

  • Omsatte for over 500 millioner kroner i Norge i 2022 

  • Kilde: CMS Kluge / Proff

Powered by Labrador CMS