GODT MED LADING: Lademulighetene i parkeringskjelleren til Allier Gruppen er gode. Samlet har selskapet ti ladere til sine medarbeidere.

BÆREKRAFT

Allier Gruppen tar tydelig bærekraftgrep

Alle selskapene i Allier Gruppen er nå Miljøfyrtårnsertifisert. Selskapet signaliserer med det en tydeligere retning i bærekraftarbeidet.

Published

– Vi skal lede an. Vi skal ikke bare gjøre det som kreves av oss, men strekke oss lenger, sier HMS-leder i Allier Gruppen, Ingunn Wulf.

Første selskap sertifisert for over 20 år siden

Allier Gruppen er bergensregionens største totaltekniske entreprenør med flere selskaper innen både rådgivning, prosjektering, VVS og elektro. Samlet består gruppen av ti selskaper, alle er nå miljøfyrtårnsertifisert.

– Anders O. Grevstad var tidlig ute. Som en av de første rørleggerbedriftene i Bergen ble selskapet Miljøfyrtårnsertifisert allerede for 22 år siden, sier Wulf.

På tampen av 2021 fulgte altså resten av selskapene i Allier Gruppen etter og nå kan hele gruppen skilte med fyrtårnsertifisering.

– Det er vi veldig glade for. Det har vært en lang og omfattende, men viktig prosess. Når alle selskapene nå er Miljøfyrtårnsertifisert tydeliggjør vi at dette ikke bare er noe vi snakker om, men noe vi faktisk jobber målbevisst og målrettet med hver dag, sier Wulf.

HMS-lederen, som også er utdannet miljøfyrtårnkonsulent, forteller at dette innebærer en bred tilnærming til miljø- og bærekraftarbeidet.

– Det handler ikke bare om den jobben vi gjør ute i de små og store prosjektene, men også lokalene vi sitter i, hvor og hvordan vi kjøper inn varer, hvordan vi transporterer disse varene, samt hvor mye vi kaster, sier Wulf.

Bred tilnærming

HMS-lederen forteller at bærekraft på ingen måte er et nytt påfunn for Allier Gruppen. Dette er noe de har jobbet med i mange år. Da selskapet for noen år siden bygget nytt bygg, så var det viktig at dette ble så bærekraftig som mulig.

Næringsbygget har for eksempel derfor både energibrønner, solfangere på taket og gode lademuligheter i byggets parkeringskjeller.

– Vi har også et eget treningsrom som alle ansatte kan benytte, sier Wulf.

Ute i prosjektene handler det om å ta gjennomgående bærekraftige valg, både når det gjelder gjenbruk og ombruk av byggematerialer, men også å velge artikler fra leverandører som tilfredsstiller strenge miljøkrav.

– Vi har også fokus på at vi skal levere varene direkte til byggeplass og at de ikke skal innom vårt eget lager. Vi ser at det bare på dette området ligger et betydelig potensial for redusert transport, sier Wulf.

Et annet viktig fokusområde er kildesortering. Dette er et område hvor det fortsatt syndes mye, men Allier Gruppen har satt seg ambisiøse mål.

– Vi har på de fleste prosjektene godt over 70 prosent kildesortering, men vil fremover forsøke å komme opp på 80, gjerne 90 prosent, sier Wulf.

Del av et kompetanseløft

Wulf forteller at de i sertifiseringsprosessen oppdaget at mye av arbeidet egentlig handlet om å systematisere et arbeid de allerede var godt i gang med.

– Vi har jobbet for å være miljøvennlige i mange år, og det viste seg derfor at vi hadde gjort mye riktig. Sertifiseringsprosessen har derfor handlet mye om å sette det vi tidligere har gjort inn i et system, sier Wulf.

For Allier Gruppen er Miljøfyrtårnsertifiseringen en del av en større strategiprosess, hvor alle fremtidige grep og tiltak vurderes opp mot FNs bærekraftmål.

– For å kunne ta de rette grepene er kompetanse avgjørende. Derfor deltok blant annet én av våre medarbeidere på NemiTeks program i bærekraftledelse. Vi har også flere som ønsker å gjøre det samme og sammen med andre grep, skal dette hjelpe oss i strategiarbeidet. Vi har satt oss et ambisiøst mål om å være en av de ledende aktørene i vår bransje. Den pågående strategiprosessen skal hjelpe oss med å komme dit, sier Wulf.

Powered by Labrador CMS