RÅDGIVNING

Rådgiverne enige om klimagassrapportering

Hva skal man egentlig rapportere av egne klimagassutslipp? De store rådgivermiljøene har nå blitt enige.

Published

Asplan Viak, DNV, Multiconsult, Norconsult, Rambøll og Sweco har gått sammen og utarbeidet det de beskriver som «et felles, transparent, ambisiøst og rettferdig omfang for rapportering av egne klimagassutslipp.»

– Det vanlige er å rapportere på bruk av fossil energi og strøm, og i noen tilfeller også flyreiser, sier Ørjan Kongsvik Aall, klimastrateg i Sweco og en av initiativtagerne til arbeidet.

Felles retningslinjer

Per i dag finnes det imidlertid ikke et felles krav til hva som skal inkluderes i et selskaps klimagassregnskap. Det gjør det ifølge rådgiverselskapene i praksis gjør det umulig å sammenligne utslipp mellom virksomheter. De har derfor gått sammen og blitt enige om hvilke utslipp de skal måle på tvers av rådgiverbransjen i Norge.

– I vårt omfang vil vi i tillegg inkludere maten fra våre kantiner, kontormøbler, IT-utstyr, alle reiser, inkludert firmaturer og reiser til og fra jobb, indirekte utslipp fra materialene kontorene våre er bygget av, og kjøp av varer og tjenester, sier Kongsvik.

– Det er en kjensgjerning at vår bransjes påvirkning på klima er aller størst gjennom prosjektene våre, men vi har fortsatt et ansvar for å feie for egen dør, understreker Nora O. Schjoldager, strategisk klima- og bærekraftsrådgiver i Multiconsult.

Alt har et utslipp

John Sverre Rønnevik, fagsjef ytre miljø i Asplan Viak, påpeker videre at alle aktiviteter har et utslipp, også rådgivingstjenester. Dette er noe han mener bransjen må være bevisst på, og i løpet av året skal virksomhetene derfor enes om en felles metodikk for beregning, felles utslippsfaktorer og rapportering av klimagassutslipp innen de ulike områdene.

– Våre rådgivere jobber med klimaproblematikk i prosjektene sine, derfor er det viktig at vi er enige om hvordan vi forholder oss til dette – også internt. Nå tar vi ansvar og ser frem til å bruke egne erfaringer for å bli enda bedre i prosjektene våre, sier Ellen Skarsgård, leder for bærekraft og klima i DNV.

Skal komme flere til gode

Elisabeth Hofgaard Lycke, bærekraftsansvarlig internt i Norconsult, håper at resultatet av samarbeidet vil komme flere til gode.

– Den modellen vi utarbeider kan i prinsippet brukes av alle som driver med rådgiving, eller i andre former selger kunnskap, påpeker hun. Initiativet til rådgivermiljøene har sitt utspring i at alle medlemmer i organisasjonen Skift, skal sette seg verifiserbare mål om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader og rapportere på direkte og indirekte utslipp.

– Stor takk til Sweco og Multiconsult som har tatt dette initiativet sammen med de rådgivende ingeniørene i Skiftnettverket. Skift er en gjøretank og derfor utvikler vi nå dette felles rapporteringsrammeverket som blir bransjestandarden for rådgivende ingeniører, sier Bjørn Haugland, administrerende direktør i Skift.

Bærekraftsjef i Multiconsult, Heikki Eidsvoll Holmås, forteller at de oppfordrer alle bedrifter til å rapportere alle sine klimagassutslipp.

– Alle må også sette seg utslippsambisjoner i tråd med målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, gjerne gjennom Science Based Target-initiativet. Skal vi stoppe klimakrisen fra å bli mye, mye verre, er vi avhengig av at alle gjør det de kan for å kutte utslippene raskt til null, fastslår Holmås.

Powered by Labrador CMS