NYE LOKALER: Asplan Viak og Magnar Berge er på plass i sine nye lokaler i Markeveien, midt i Bergen sentrum.

Asplan Viak tok gruppegrep

Etter flere krevende år tok Asplan Viak i Bergen grep og slo VVS og Energi og miljø sammen til én faggruppe.

Published

– VVS-gruppen hadde hatt noen utfordrende år, hvor det har vært vanskelig å tjene penger. Vi bestemte oss derfor for å slå VVS sammen med energi og miljø, og danne én ny faggruppe for fagene energi og miljø, sier leder for den nye gruppen, Magnar Berge.

– Ser lyst ut

Noe av bakgrunnen for sammenslåingen er altså at det har vært utfordrende å tjene penger, men samtidig har de to gruppene hatt en del overlappende arbeidsområder.

– Spesielt har store totalentrepriser vært krevende. Å gå inn i slike prosjekter har vært forbundet både med stor risiko og til dels store tap. Med den nye gruppestrukturen er vi bedre rustet til å gå inn i nye markeder og arbeidsområder. Erfaringene så langt er positive. Det ser lovende ut, sier Berge.

Den nye Energi- og miljøgruppen teller totalt rundt 15 medarbeidere og ifølge lederen dekker de alt fra tidligfase-prosjekter til konkret prosjektoppfølging.

– Vi er et kompetansemiljø som jobber med energi, miljø og inneklima, samt alt som har med rør og sprinkler å gjøre, sier Berge.

Færre utlysninger

Selv om han forteller at det ser lyst ut om dagen, så merker Asplan Viak at det er færre utlysninger av nye prosjekter, både i privat og offentlige regi.

– Det er litt lavere aktivitet om dagen. Om det er tilfeldig eller om det skyldes verdenssituasjonen vet jeg ikke, men inntrykket er altså at det er litt mindre nye prosjekter i markedet, sier Berge.

Samtidig understreker han at det på andre områder har vært økende aktivitet.

– På ombruksvurderinger og miljøstyring blant annet knyttet opp mot Breeam har det vært en økende pågang. Den nye gruppestrukturen gjør også at vi er bedre rigget for en ytterligere satsing på det som handler om energioptimalisering, noe som for tiden er svært aktuelt, sier Berge.

På flyttefot

Med over 130 medarbeidere i Bergen, er Asplan Viak blant de store rådgivningsfirmaene i Bergen. I tillegg til å styrke Energi- og miljøgruppen har de nylig også tatt grep for å styrke både plan- og arkitekturgruppen. Plangruppen var tidligere en del av avdelingen for analyse og utredning, men er nå skilt ut som egen gruppe med 10 medarbeidere, noe som skal styrke kjernen i planfaget og analyse- og utredningskompetansen.

Monica Stoknes er gruppeleder for plangruppen, mens Erlend Rudjord har blitt gruppeleder for arkitektgruppen. Han kommer fra stillingen som prosjektleder i LINK Arkitektur Bergen. Nylig flyttet rådgivermiljøet inn i et bygg som NemiTek tidligere har omtalt på grunn av aktiv bruk av sensorer og 3D-skanning, nemlig Markeveien 1, midt i Bergen sentrum.

Alle tekniske anlegg er oppgradert og ventilasjonen blir styrt med sensorteknologi, noe som sørger for god inneklimakvalitet. Nyutviklede lysstyringssystemer og skybasert SD-anlegg gjør at både adgang, møterom etc. styres via app og QR koder.

– Vi har en strategi der våre kontorer skal brukes som et strategisk virkemiddel. Kontorene spiller en viktig rolle for medarbeidere og fellesskap, samt at det er et virkemiddel for å nå våre bærekraftmål, markedet og partnerskap. Jeg mener at Markeveien 1 vil gjøre nettopp dette, sier regionleder i Asplan Viak, Brede Eriksen.

Powered by Labrador CMS