I VINDEN: Leder for Entros bergenskontor, Gard Morken, forteller at de opplever god etterspørsel etter sine tjenester om dagen.
I VINDEN: Leder for Entros bergenskontor, Gard Morken, forteller at de opplever god etterspørsel etter sine tjenester om dagen.

RÅDGIVNING

Bærekraft gir oppdragsvekst

Siden 1991 har Entros forretningsidé vært å gjøre brune bygg grønne. Nå gjør høye strømpriser og EUs taksonomi gode råd om energieffektivisering svært ettertraktet.

Published

– Vi er inne i en god vekstfase, sier leder for Entros bergenskontor, Gard Morken.

Entro er et av landets ledende rådgivermiljø innen bærekraftig drift av bygg. De beskriver seg selv som en energi- og miljørådgiver med to oppdragsgivere, kundene og miljøet.

Skyhøye energipriser gjør gode råd om energieffektivisering ettertraktet.
– Høye strømpriser er så klart en viktig driver, men akkurat nå spiller faktisk Taksonomien en viktigere rolle, sier Morken.

Fra driftsavdeling til styrerommet

Entro ble etablert i Trondheim i 1991, og de har nå kontorer i Bergen, Oslo og Trondheim. Selskapet beskriver seg selv som en komplett leverandør av rådgivningstjenester innenfor energi, miljø og bærekraft langs hele reisen fra brunt til grønt bygg.

Det betyr at de gjør alt fra kartlegging av nåsituasjon, via optimalisering og tiltaksgjennomføring, til benchmarking og rapportering.

– Mange har vært opptatt av energieffektivisering en god stund, noe som først og fremst har handlet om økonomiske besparelser. Nå ser vi imidlertid et skifte hvor motivasjonen er mer strukturelle. Det handler om grønne lån og leietakere som etterspør grønne bygg. I stedet for å handle om besparelser, så handler det nå derfor mer om overordnede strategier og en helhetlig tilnærming til bærekraft, sier Morken.

En av de viktige driverne er derfor EUs taksonomi og de kravene den representerer.
– Dette skiftet gjør at vårt arbeid også blir forankret på et helt annet sted i organisasjonen. Mens bærekraft tidligere var et rent driftsanliggende, så blir det nå løftet inn i styrerommene, sier Morken.

Tar utgangspunkt i det man har

Entros tilnærming til bærekraft og energioptimalisering er å ta utgangspunkt i det kunden allerede har. Det betyr at de går inn og ser på de løsningene som er i det aktuelle bygget og så drifts-optimaliserer de dette, fremfor å begynne med kostbare investeringer.

– Merverdien vår er å redusere energiforbruk med optimalisering av det bygget har, uten fysiske investeringer. Det handler om å ta de lavt hengende fruktene først, uten å gjøre fysiske investeringer eller tiltak, sier Morken.

Basert på de grunnleggende tiltakene, det første grunnleggende arbeidet, utarbeider de rapporterer og sertifiserer byggene.
– Avhengig av kundens ønsker kommer vi så med anbefalinger og tiltak som vil bidra til å gi byggene ytterligere løft. Det kan for eksempel være nye SD-anlegg eller nytt ventilasjonsanlegg. Stadig mer handler om tilpasninger til Taksonomien og hva som tilfredsstiller kravene til finansinstitusjoner og leietakere, sier Morken.

Rekrutterer fem nye

Akkurat dette gjør at selskapets bergensavdeling for tiden opplever en svært positiv utvikling. De har så langt i år ansatt tre nye medarbeidere.

– Vi kommer trolig til å ansette ytterligere to, noe som betyr at vi i løpet av 2022 styrker staben med fem nye medarbeidere, sier Morken.

Da blir det trangt i kontorene til selskapet som allerede sitter trangt nok som det er.
– I august flytter vi derfor opp én etasje og får dobbelt så mye plass, sier Morken, som legger til at de også er i ferd med å åpne kontor i Stavanger.

– Vi har hatt en del kunder i Stavanger i flere år. Disse har blitt pleid fra Bergen og Oslo, men nå var tiden inne for å åpne et kontor i byen, sier Morken.

Han forteller at de allerede har en person på plass, men at de i løpet av noen måneder trolig vil være rundt fire faste medarbeidere i Stavanger.
– Vi skal ta bedre vare på eksisterende kunder samtidig som vi selvsagt ønsker oss mange nye, sier Morken. Han avslører også at de er i gang med en utenlandssatsing og at de det siste året både startet opp prosjekter i USA, Kanada, UK og at det med stor sannsynlighet kommer etableres kontor på flere steder globalt.

– Fortsatt vekst i det nordiske markedet er også svært viktig for oss. Vi er Nord-Europas største uavhengige energieffektiviseringsbedrift og vi ønsker å være en helhetlig bærekraftsentreprenør til hele det nordiske markedet. Når det gjelder utenlandssatsingen, så er det litt tidlig å være konkret på dette, men vi har allerede signert kontrakter med betydelig aktører. Potensielt kan det internasjonale markedet derfor bli svært viktig for oss, sier Morken.

(Foto: Torgeir Hågøy)

Powered by Labrador CMS