SAMMENLIGNER: Et 360 graders kamera på hjelmen tar opp alle detaljene på byggeplassen. Så bruker Buildots-programvaren bildene til å lage en dynamisk digitaltvilling og sammenligne med bim-modellen.

ENERGI OG MILJØ

Så mye sparte entreprenøren på digital tvilling og KI

KLØFTA: Digital tvilling, kunstig intelligens, kameraer, virtuelt kontrollrom og tegning rett på betongen. Betonmast har allerede spart mange millioner på intelligente byggeplasser.

Published

Anleggsleder 2.0, kaller innovasjonssjef Christopher Carlsen det. 

– Vi ønsket å bytte ut tommestokken og rettholten for å følge opp kvalitetsarbeidet med digitale hjelpemidler, sier han.

Nå kan Carlsen sette tall på flere av innsparingene som Betonmast har fått til med noen av de nye, digitale verktøyene som entreprenøren har testet ut.

3D-skanner alle prosjekter

Kontorbygget Spor X i Drammen ble prosjektet som førte til at Betonmast i Buskerud og Vestfold heretter skal utvikle digitale tvillinger og bruke 3D-skanning på alle prosjektene sine. Det 6.700 kvadratmeter store prosjektet hadde en kontraktssum på 203 millioner. 

TALL: Christopher Carlsen og Betonmast har testet ut flere nye løsninger og delvis regnet ut hvor mye det er å spare på å bruke dem.

– Det ble bygd i massivtre, som krevde en høy grad av prefabrikasjon, forklarer Carlsen.

Utviklingen og samspillperioden tok halvannet år. Det endte med en besparelse fra budsjett til digital tvilling på 23 millioner kroner – over ti prosent. 

– Vi 3D-skanner byggeplassene og sammenligner virkeligheten mot den digitale tvillingen, forteller han.

Oppdragende effekt

Lærdommen fra Spor X er at en god samspillperiode tar opp mot et år, og at prosjekteringen for å oppnå en digital tvilling kostet 12 millioner kroner.

– Den digitale tvillingen gir besparelser i lavere tilbud fra underentreprenørene, kortere byggetid og færre byggefeil. 3D-skanning er tidkrevende, men det reduserer byggefeilene og har en oppdragende effekt, sier Carlsen.

Betonmast bruker en løsning som heter Buildots for å koble sammen bilder, fremdriftsplan og prosjektert modell. Byggeplassen sammenlignes med den planlagte fremdriften og det prosjekterte underlaget i et eget, virtuelt kontrollrom.

Vil ha færre feil

– Ved hjelp av kameraer og kunstig intelligens sporer Buildots alle aktiviteter på byggeplassen, gir tilbakemelding på avvik og måler hvert enkelt fag på plassen opp mot planlagt fremdrift, forklarer Carlsen.

Her trekker han frem oppfølging av fremdriften, kvalitetssikring, FDV og dokumentasjon for ettertiden som fordeler. Målet er å få færre byggefeil og raskere fremdrift med mindre ressursbruk hos både hovedentreprenøren og underentreprenørene.

Et halvt års jobb på en uke

Neste smartløsning ut var Consigli. Betonmast brukte KI-løsningen for første gang i fjor høst, til en teknisk himling for et stort kontorbygg. Før den kom igang, lå sprinkler gjennom lamper og deflektorrør oppå ventiler, ifølge Carlsen.

– Det er en krevende prosess å få alle de tekniske fagene til å orientere seg sammen, konstaterer han. Eneste input den kunstige intelligensen i Consigli fikk, var en plantegning og en klimamodell med luftmengder til de forskjellige rommene.

– Etter en uke var den første tekniske modellen oppe. Vi fikk en komplett modell fri for kollisjoner. Et større rådgiverhus hadde vært med oss i et halvt år og brukt fem millioner kroner. Consigli kostet en tiendedel av prisen og gjorde vesentlig mer jobb på bare en uke, ifølge Carlsen.

Når rørdimensjoner, strekk og alle komponentene som skal til, var på plass, så var himlingen klar til å sendes ut på tilbud. 

– Da kan vi sammenligne epler med epler, som Christopher Carlsen sier det.

Han trekker frem flere spennende muligheter hos Consigli fremover: Leilighetsprosjektering, livsløpsanalyser, energiberegninger, råbyggsprosjektering, brannprosjektering og tilbudsmodell.

Skriver på byggeplassen

– I et annet prosjekt var hvordan vi bruker kunstig intelligens, en del av prosjektforespørselen fra byggherren, forteller han. 

KI kan gi en komplett fremdriftsoversikt – et verktøy som han bare kunne drømme om for et par år siden.

Og endelig har Betonmast testet ut HP Siteprint. Skriveren på hjul ruller rundt og skriver for eksempel ut senterlinjene for en kabelbru, avgreninger til sprinkler og avgreninger til ventilasjon, viser Christopher Carlsen.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra underentreprenørene. De bygger der Siteprint har tegnet opp!

TEGNER: Siteprint tegner opp på byggeplassen – Betonmast er fornøyde med løsningen.
Powered by Labrador CMS