SPREDT: Sebastian Videhult (til venstre) er en av gründerne i Autility. Han sitter på hovedkontoret i Kristiansund og har med seg daglig leder Anders Melbye i Trondheim.

BYGGDRIFT

Digitaliserer bygget over natten – uten bim 

KRISTIANSUND: De skal digitalisere et bygg over natten, også når det ikke har bim. En digital kopi av bygget gjør det enklere og mer effektivt å drifte, mener sjefen i Autility.

Published Last updated

Anders Melbye er daglig leder i Autility. Digitaltvillingfirmaet har kontorer i Kristiansund og Trondheim og ansatte som arbeider fra flere steder i Europa.

70 millioner investert

– Det har ikke vært mye innovasjon i systemene som brukes innenfor drift og forvaltning, sier Melbye. Autility har investert foreløpig 70 millioner kroner i å gjøre noe med akkurat det.

– Det startet egentlig med at vi vant en offentlig innovasjonsanskaffelse, forklarer han. Det betyr at det offentlige ønsker seg et produkt som ikke finnes ennå. Kommunene Nittedal og Rælingen fikk med seg store offentlige eiendomsbesittere som Statsbygg, Forsvarsbygg, Helse Sør-Øst, Helse Nord og Oslobygg. I tillegg ble store private eiere og forvaltere med på produktutviklingen.

– Det viktigste er å jobbe tett med drifterne og forvalterne som tar vare på byggene til byggeierne til daglig, sier Anders Melbye. 

Selv deler han og kollegene i Trondheim kontor med en av kundene sine, Trondheim Areal.

Levende, digital kopi

Etter drøye fire år er Autilitys levende, digitale kopi av bygget snart klart for å slippes til flere enn de ti pilotkundene.

– Det er en levende digital kopi av eksisterende næringsbygg, det som ofte kalles en digital tvilling. Byggene som er digitalisert, er bimmet. Det er flere av pilotbyggene våre, også. Men når det kommer inn en ny leietager som vil endre i en etasje, så må bimmen oppdateres, sier Melbye.

– Det vi prøver å gjøre, er å lage en digital kopi som lett kan holdes oppdatert. Halvparten av pilotbyggene har ikke bim. Vi kan lage en slimbim basert på tegninger, sier han.

Det som trengs, er å få med de bygningskomponentene som er viktige for dem som drifter og forvalter bygget: Alt fra sprinkler til ventilasjon og belysning.

Drifteren oppdaterer med all informasjonen som kommer inn gjennom det det daglige arbeidet sitt. På den måten er den digitale kopien av bygget oppdatert hele tiden.

Enklere hverdag

Autility-sjefen innrømmer at det er litt vanskelig å forklare hva han, gründer Sebastian Videhult og kollegene egentlig holder på med. Når produktet er ute på markedet, blir salgsbudskapet klarere: Det skal gjøre hverdagen enklere for vaktmesteren.

Som eksempel bruker han et knust vindu i et 5.000 kvadratmeter stort pilotbygg:

– Da får vaktmesteren avviksmelding og arbeidsordre. Den digitale kopien viser enkelt hvor vinduet er plassert, sier han.

Finner frem til feilen

Det samme peker Rolf Petter Larssen på. Han er teknisk leder hos eiendomsutvikleren Ziko Gruppen, som er en av pilotkundene til Autility. Når Ziko får et avvik nå, blir det laget en arbeidsordre. Så får leverandøren et skjermbilde av jobben og hvor den skal gjøres, hentet fra den digitale tvillingen.

– På ventilasjon, for eksempel, har vi stort sett samme leverandør på alle anleggene, men vi luker ut mye leting hvis vi bare kan identifisere hvor avviket er. Skal du inn med noe stort, ser du også at alle dørene på veien faktisk er store nok, peker han på som eksempel.

Bim til drifterne

– Utfordringen i dag er at bim ikke henvender seg til dem som skal drifte og forvalte bygget. Bim henvender seg til dem som skal konstruere det. Det vi bryter markedet med, er en levende digital tvilling som skal effektivisere driften og forvaltningen av eksisterende næringseiendom, sier Anders Melbye.

Autility får hjelp av en god porsjon kunstig intelligens. 

– Det vi da kan gjøre, er å digitalisere eiendom effektivt over natten, sier han og forteller om en kunde som digitaliserte seg selv. Ikke bare pilotbygget, men også resten av eiendommene sine.

– Eieren skannet byggene med mobiltelefonen, la skanninger og plantegninger inn i løsningen og la til bygningskompontene som er viktige for å forvalte bygget forsvarlig. De digitaliserte seg selv. Det er dette vi ønsker å gjøre på enklest mulig måte sammen med kundene våre, sier han.

Utdatert, ikke oppdatert

– Forskjellen fra mye annen eiendomsteknologi er at vi digitaliserer byggene fra bunnen og opp. Vi erkjenner at vi ikke klarer å levere en god nok digital kopi om vi ikke får med oss vaktmesteren. Gjør vi ikke det, er den digitale tvillingen utdatert, ikke oppdatert.

– Vi snakker mye om drifterens rolle som en datagenerator, supplerer Sebastian Videhult. 

– Hvem er det som skal sikre at dataene er oppdatert? Jo, de som er ute. Da må vi sikre at dette blir så enkelt at drifterne selv ønsker å legge inn data fordi de ser gevinstene i andre enden.

DRIFTERDATA: Drifterne skal sikre at dataene er oppdatert – da må det bli så enkelt at de gjerne vil legge inn data fordi de ser gevinstene i den andre enden, sier Sebastian Videhult.
Powered by Labrador CMS