MÅNED FOR MÅNED: – I boligfeltet Engelsrud Hageby i Nannestad vil vi ikke bare gjøre klimagassberegninger. Vi vil også måle utslippene måned for måned, sier Lars-Fredrik Forberg og Anette N. Moritz i Mestergruppen.

ENERGI OG MILJØ

Klimagassregnskap har krevd konsulenter

I småhus- og fritidsboligbransjen er Mestergruppen antakelig kommet lengst med klimagassberegninger, men også de har vært avhengig av konsulenthjelp.

Published Last updated

– For halvannet år siden fikk vi utarbeidet klimagassregnskap for fem–seks hus- og hyttemodeller. Det var svære rapporter som vi først nå har kompetanse til å lage selv, sier Lars-Fredrik Forberg og Anette N. Moritz. De er direktører for henholdsvis boligutvikling og bærekraft i Mestergruppen.

Kravet om klimagassregnskap for materialer som ble innført fra juli i fjor, får virkning for bolig- og hyttekjedene i det store konsernet. For selv om kravet ikke gjelder for eneboliger og småhus, gjelder det for rekkehus og lavblokker med mer enn fire enheter som boligkjedene bygger.

Hjelp til å kutte utslipp

– Klimagassregnskap for boliger er ikke et mål i seg selv. Målet er å kutte utslipp, og det kan klimagassregnskap hjelpe oss til. Vi kan lettere se hvilke produkter som har størst utslipp og som derfor bør byttes med andre. Mestergruppen følger Parisavtalens mål om å kutte halvparten av utslippene våre innen 2030. Derfor må vi redusere utslippene der vi kan, forklarer Forberg og Moritz.

De legger til at leilighetsbygg og nye boligmodeller skal være nær nullenergi fra 2025.

Kalkulasjonsprogram

– Med gode hjelpemidler er det ikke så vanskelig å gjøre en klimagassberegning, forsikrer de.

– Vi bruker Oneclick LCA og Holtes Smartkalk. Det siste er nå lagt til rette for å beregne CO₂-utslipp samtidig med kalkylen. Ved bevisste valg av materialer og transportløsninger kutter vi lett de første 20 prosentene.

Neste steg for Mestergruppen blir å gå fra teoretiske beregninger av utslipp til å måle faktiske utslipp fra en byggeplass. Et prosjekt med rekkehus i Nannestad som pågår akkurat nå, blir det første der det blir gjort slike målinger.

Hjelpemidler blir bedre

– Hva anbefaler dere andre som vil i gang med klimagassregnskap?

– For dem som bygger enkelthus, er det ikke nødvendig å starte med dette nå. De kan vente og se om det blir lettere tilgjengelige metoder etter hvert.

– Siden teknisk forskrift nå stiller krav om klimagassberegning for materialer, burde det være tilgjengelig et gratis beregningsprogram. Statsbygg hadde ett, men de har beklageligvis valgt å legge det ned. Nå lanserer EBA et gratis verktøy. Det hilser vi velkommen, sier de.

Ros

Moritz og Forberg synes Boligprodusentenes Miljø- og kvalitetsforum har gjort en god innsats for at flere skal forstå hva klimaberegninger er. De vil også berømme veilederen til klimaberegning som Lars Myhre i Boligprodusentene og Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustrien har utarbeidet. Det er blitt en god veileder til hjelp med beregningene, mener de.

Moritz og Forberg forsikrer at de gjerne ser at erfaringer og resultater fra klimagassberegninger kan deles. Det kan bidra til at flere kan redusere utslipp fra sine prosjekter.

Powered by Labrador CMS