REGNSKAP: En grønnere byggebransje er formålet med å kreve klimagassregnskap for alle næringsbygg og boligblokker.

ENERGI OG MILJØ

Klimagassregnskapets time er kommet

Til sommeren er overgangsperioden over. Det er ingen vei utenom klimagassregnskapet. Ikke alle i byggebransjen er like godt forberedt, ifølge statens fagmyndighet.

Published Last updated

Med ansvar for om lag 15 prosent av Norges samlede klimagassutslipp er byggenæringen utpekt som en klimaversting. Men ikke bare det:

Du jobber i en bransje som også er forventet å spille en nøkkelrolle i et grønt skifte mot et utslippsfritt samfunn.

Første bud for å få ned utslippene – og å gjøre utslippskutt til et kvalitetskriterium og ikke minst en konkurransefaktor – er å dokumentere dem.

Strengere krav

– Når utbyggere nå må føre klimagassregnskap, vil vi få verdifull informasjon om utslippene fra byggsektoren som vil gjøre det mulig for oss å stille enda mer treffsikre krav til utslippskutt i fremtiden.

Det sa daværende kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) da han i 2021 lanserte det nye kravet i byggteknisk forskrift (Tek17).

Et klimagassregnskap skal gjøre rede for utslippene som kan knyttes til byggematerialer i et 50-årsperspektiv. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet.

Staten håper at kravet fører til at byggenæringen må øke kompetansen om klimagassutslipp fra materialer.

Bransjen må ta i bruk verktøy for å beregne utslipp og utvikle rutiner for å følge opp kravet.

På denne måten vil myndighetene forberede næringen på å møte enda strengere klimakrav i fremtiden.

Slutt på frivilligheten

Tek17-endringen som stiller kravet, ble innført fra 1. juli 2022, men med en overgangsperiode på ett år.

I byggesøknader som sendes inn til kommunen før 1. juli 2023 kan derfor tiltakshaver velge å følge bestemmelsene som gjaldt før forskriftsendringen.

Men nå er det snart slutt på frivilligheten. Fra 1. juli vil klimagassregnskap være et krav som vil møte alle som skal prosjektere nye boligblokker og yrkesbygg. I hvert fall foreløpig vil ikke kravet gjelde for småhus.

Sprikende kompetanse

VARIERENDE: Kompetanse og erfaring i klimaregnskap varierer i bransjen, konstaterer Inger Grethe England i Direktoratet for byggkvalitet. Hun kan tilby en veileder til dem som trenger hjelp.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvar for at de nye Tek17-bestemmelene blir satt ut i livet.

– Er byggebransjen klar til å oppfylle kravene til klimagassregnskap nå som overgangsperioden er over til sommeren?

– Mange aktører i byggenæringen har allerede erfaring med å utarbeide klimagassregnskap for sine prosjekter, men det er stort sprik i kompetanse og erfaring i næringen, svarer Inger Grethe England, senioringeniør i DiBK.

Så langt, opplyser hun, har ikke direktoratet fått mange spørsmål fra bransjen, heller.

Veileder til hjelp

For å gjøre det enklere for bransjen har DiBK lagd en egen veileder som forklarer hvordan du fører klimagassregnskap. Inger Grethe England varsler at den foreløpige versjonen vil bli oppdatert i løpet av våren.

Veilederen gir en innføring i hva klimagassregnskap er, hva det omfatter og hvor du finner informasjon om klimagassutslipp fra byggevarer. Rådet er å bruke tredjepartsgodkjent, standardisert og livsløpsbasert dokumentasjon for klimagassutslipp, for eksempel en miljødeklarasjon (EPD).

DiBK råder utbyggeren til å lage klimagassregnskapet tidlig i prosjekteringsfasen, for å kunne bruke innsikten aktivt til å få ned utslipp.

Framvises ved tilsyn

Men hva hvis du ikke vil eller ikke får til å utarbeide klimagassregnskapet som det stilles krav om i Tek17? Da får du trøbbel med kommunen.

– Byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften krever at klimagassregnskap skal foreligge i tiltaket ved ferdigstillelse, sammen med all annen prosjekterings- og utførelsesdokumentasjon. Dokumentasjonen for klimagassregnskapet skal være etterprøvbar og kunne framvises ved for eksempel et tilsyn. Det er kommunene som fører tilsyn, forklarer senioringeniør Inger Grethe England.

Powered by Labrador CMS