PRESSEMELDING

– Å rekruttere kvinner er bra business

Rundt to prosent av alle rørleggere og seks prosent av rørleggerlærlinger i dag er kvinner. Denne kvinnedagen vil Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Bademiljø og Comfort-Kjeden, og Eli Hermine Heyerdahl Eide, styreleder i Ingeborg-nettverket, sette fokus på hvordan rørbransjen kan tilrettelegge for å både tiltrekke og beholde kvinner i bransjen.

Published

Siden Ingeborg-nettverket ble startet i 2016 har antallet kvinner i rørbransjen sakte, men sikkert økt. Likevel er det mye bransjen kan gjøre for å tiltrekke flere kvinner til yrket og gjøre det attraktivt for flere.

Det mener Eli Hermine Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge og styreleder i Ingeborg-nettverket, og Kari Øgle Kjensberg, administrerende direktør i Bademiljø og Comfort-Kjeden.

– Rørbransjen har mange karrieremuligheter, og det er en bransje hvor vi trenger flere kvinner. En god kjønnsbalanse er viktig for et godt arbeidsmiljø, og rørleggeryrket passer like godt for kvinner som for menn, sier Heyerdahl Eide.

Bademiljø og Comfort-Kjeden er gullpartnere i Ingeborg-nettverket, og kjedene jobber aktivt med sine medlemmer for å gjøre rørleggeryrket og rørbransjen mer attraktiv for unge arbeidstakere. Dette gjøres blant annet ved å løfte frem ulike «rørambassadører» i kjedene, hvor det er et spesielt fokus på de kvinnelige ansatte.

– Det er en bransje i endring og det er mye spennende som skjer. Vi har allerede mange flinke jenter med på laget, og du kan være med på å skape endring ved å velge denne yrkesveien. Velg din vei og vær deg selv, og husk at rørbransjen består av så mye mer enn bare rør, sier Kari Øgle Kjensberg.

Mange av kjedenes voksenlærlinger kommer fra andre yrker og har byttet over til rørlegger siden de var lei av å bare sitte på et kontor. Rørleggeryrket er et praktisk yrke, og i rørbransjen kan du blant annet også jobbe som baderomsdesigner, butikkansatt, økonomiansvarlig eller med markedsføring og kommunikasjon.

– Undersøkelser viser at Norge vil mangle fagarbeidere i fremtiden og vi trenger å øke rekrutteringspotensialet vårt. Størst potensial har vi på kvinnesiden, for det er der vi har flest rørleggere å hente. I Ingeborg-nettverket jobber vi for å få kvinner til å velge mer «utradisjonelle» yrker, og for å trekke unge til bransjen må vi også gjøre et holdningsarbeid mot foreldre og besteforeldre som kanskje har gammeldagse holdninger til yrkesfag, sier Heyerdahl Eide.

Utfordrer en konservativ bransje

Heyerdahl Eide har selv bakgrunn som rørlegger, og hun startet Ingeborg-nettverket med mål om å endre en konservativ bransje og utfordre status quo. Også Øgle Kjensberg har vært mange år i rørbransjen.

– Da Ingeborg-nettverket ble startet så vi at det var et tilgjengelig marked blant kvinnelige arbeidstakere og det betyr noe positivt for bedriften. Det ser vi tydelig hos de medlemsbedriftene som har flere kvinnelige ansatte, sier Heyerdahl Eide.

– Lederne i våre medlemsbedrifter må gå foran som gode forbilder, og vi pleier å si at hvis de ansetter én jente så er det smart å også ansette flere. Vi sier også at det er lurt å sende de kvinnelige ansatte ut på oppdrag på skoler og i barnehager, for da ser barna at jenter er rørleggere og det er med på å normalisere yrkesvalget for fremtidige generasjoner, sier Øgle Kjensberg.

Viktig å tilrettelegge for at ansatte kan kombinere yrkeslivet med familieliv

For å håndtere utfordringene i bransjen og tiltrekke flere kvinner til yrket, mener Heyerdahl Eide og Øgle Kjensberg at det også er viktig å snakke om utfordringene og hvordan bransjen skal forholde seg til dem. Linjen mellom humor og trakassering trekkes frem som et eksempel her, og de påpeker at kvinner og menn ikke alltid oppfatter humor på lik måte. Det er noe som kan gjøre hverdagen på en arbeidsplass mindre trivelig.

– Vi må også snakke mer om balansen mellom arbeid og fritid, og hvordan dette spesielt påvirker kvinnelige arbeidstakere. Vi vet at kvinner som får barn ofte forsvinner ut av bransjen fordi det er lite tilrettelagt. Her har ledere et ansvar for god oppfølging og det er viktig at man snakker med sine ansatte og finner løsninger som er tilrettelagt for den enkelte. Fleksibilitet er bra, og arbeidsgiver må gjøre det attraktivt for de ansatte å bli i bedriften, sier Heyerdahl Eyde.

Ingeborg-nettverket i bresjen for flere kvinner til rørbransjen

Ingeborg-nettverket jobber aktivt med å trekke flere kvinner til bransjen, og lanserte også i fjor et eget mentorprogram for kvinner i bransjen. Målet er å støtte faglig utvikling og vise alle karrieremulighetene. Nettverket setter også medlemmene i kontakt med hverandre, slik at man kan utveksle erfaringer og dra nytte av hverandre.

– Det handler om å skape begeistring og positivt omdømme for bransjen, og vise at vi også er en innovativ bransje. Og til syvende og sist er det å rekruttere kvinner også bra business, avslutter Heyerdahl Eide.

Powered by Labrador CMS