KJØLEANLEGG: Lasse Andersen er daglig leder i CoolTeam Bergen.

KULDE

– Det pleier ikke være så stille

En kuldeentreprenør i Bergen sier at det har vært få forespørsler om oppgraderinger av kjøleanlegg i matbutikker det siste året. Men det er i ferd med å endre seg.

Published Last updated

– For oss har det vært få forespørsler fra matvarekjedene om oppgradering av kjøleanlegg i år. Og det pleier ikke være så stille. La oss kalle det et hvileår, sier daglig leder Lasse Andersen hos Coolteam Bergen til NemiTek.

Har forespørsler for neste år

– Har dere fått noen tilbakemeldinger om hva dette hvileåret skyldes, for eksempel om det handler om det generelt høyere rente- og prisnivået?

– Nei, så det vile bare vært spekulasjoner fra min side. Og jeg vil understreke at dette gjelder ikke for alle i kuldebransjen. Vår partner i Oslo har for eksempel hatt masse å gjøre dette året, sier Andersen og legger til at 2024 ser bedre ut også for dem.

– Vi har fått mange forespørsler for neste år, så jeg har troen på dette tar seg opp igjen, sier den daglige lederen.

Fullt kjør for to år siden

For nesten nøyaktig to år siden uttalte Andersen til NemiTek at de da hadde fullt opp med å skifte ut tradisjonelle kuldemedie-anlegg med grønnere CO2-anlegg.

Dette skyldtes flere ting, blant annet økningen av matvaresalget under koronapandemien og økningen i netthandel av matvarer.

Omsetningen til Coolteam Bergen gikk opp fra 43,4 millioner kroner i 2020 til hele 52,9 millioner kroner i 2021.

Året etter gikk de ned til 33,9 millioner kroner, mens årsresultatet endte rundt null både i 2021 og 2022.

– Ligger fremst i skoen

Som riset bak speilet i kuldebransjen ligger for øvrig EUs F-gassforordning.

Formålet med forordningen er blant annet å redusere utslipp av klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Målet er å få næringslivet over på utelukkende naturlige kuldemedier som ammoniakk, karbondioksid og propan.

Ifølge Andersen er 90 prosent av alle anlegg de leverer CO2-anlegg. Og matvarebransjen er ifølge CoolTeam-sjefen blant de ledende når det gjelder å gå over til mer miljøvennlige løsninger.

– Jeg tror nok matvarebransjen er de som ligger fremst i skoen i forholdet til f-gassforordningen og miljøvennlige løsninger. Når det gjelder større industrianlegg i andre bransjer er det, slik jeg ser det, en litt lengre vei å gå, sier han.

Og ifølge Andersen er det med årene blitt mer og mer fornuftig å skifte til et miljøvennlig kjøleanlegg.

– Det blir stadig høyere avgifter på miljøfiendtlige gasser, samtidig som energiprisen har økt de siste årene. De nye CO2-anleggene er meget energioptimaliserende og gir selskapene en kjempegevinst i sparte energiutgifter, avslutter Lasse Andersen.

Powered by Labrador CMS