SIMULERER: Gjermund Tomasgard og hans Virtual House skal simulere alle de tekniske installasjonene slik at entreprenøren og drifteren vet at de kommer til å arbeide godt sammen – allerede før de er kjøpt inn.

Digital tvilling for tekniske anlegg

Han kaller det «en digital tvilling for tekniske anlegg». Allerede før bygget står der, skal Gjermund Tomasgard sørge for at de tekniske installasjonene fungerer sammen.

Published

– Det gjør at vi kan gjøre de endringene som er nødvendige, i tide, før det blir for dyrt, sier Tomasgard. Han har startet opp Virtual House. Firmaet skal sørge for at de tekniske installasjonene arbeider sammen og løser det som prosjekteringen sier at de skal løse.

Testes virtuelt

Når alt testes virtuelt, betyr det at han finner eventuelle feil og ting som må endres, allerede før utstyret er kjøpt inn. Det samme gjentar seg senere, når bygget og de tekniske anleggene skal oppgraderes.

– Byggekostnaden er liten sammenlignet med hvor mye det koster å drifte et bygg. På denne måten vil vi kunne realisere store fordeler, sier Gjermund Tomasgard. Han er tidlig i prosessen ennå. Neste år regner han med at den første prototypen er klar.

Heller enn eposter

– Skal vi få det tekniske anlegget til å fungere i lag, så krever det koordinering mellom mange fag. I dag løses den koordineringen i hovedsak med møter, epost, Word og Excel. Prosjektorganisasjonen har ingen måte å vite om systemene fungerer i lag før de er startet opp og satt i drift. Dette er et stort problem i alle prosjekt og gjør det vanskelig å planlegge, konstaterer han.

Selv om det finnes veiledere for systematisk ferdigstilling og standarder for ITB-koordinator, idriftsetting og prøvedrift, kan du ikke være sikker før du prøver i praksis. Konsekvensen er da i mange tilfeller at bygg fungerer dårligere enn de burde.

Romfart og Høddvoll

Gjermund Tomasgard henter kunnskapen fra maritim bransje, som i sin tur kommer fra romfart, luftfart og bilindustri, når han skal simulere de forskjellige systemene og hvordan de arbeider sammen. Idéen fikk han på fotballbanen – nærmere bestemt Høddvoll.

– I et prosjekt med Ulstein Fjernvarme hadde vi levert energisentral til banevarmen og hallen der. Når banevarmen ble slått av, var det en ventil som stengte kjapt og gjorde at det kom varm retur til varmepumpen. Daglig leder måtte fysisk inn til varmepumpen og starte opp igjen systemet hver gang, forteller han.

Det var minst tre mulige løsninger. Men her hadde det vært to forskjellige leverandører inne, og dermed ble ingen av løsningene diskutert før situasjonen faktisk oppsto.

– Dette var ett tilfelle. Slike kan det være mange av, konstaterer han.

Drifteren inn tidlig

Dessuten gjør en slik simulering det enklere å engasjere driftspersonellet allerede i prosjektfasen. – Hvis du får koblet SD-systemet til simulatoren, kan du begynne å utvikle systemet før bygget er på plass. Da kan drifteren si at «det kommer ikke til å fungere sånn, forklarer Tomasgard.

– Tallet på bygninger skal dobles innen 2060, og det skal bygges tilsvarende en ny New York City hver 30. dag. Løsninger som dette er med på å gjøre det litt mer bærekraftig og rasjonelt, sier han.

Powered by Labrador CMS