70.000 LITER: Prosjektleder Morten Marøy i Trondheim kommune og det termiske batteriet: – Vi kan redusere effekttoppene for strøm og fjernvarme, når andre trenger denne effekten, sier han.

ENERGI OG MILJØ

70.000 liter vann i kjelleren – slik skal Trondheim spare energi

Et termisk batteri med 70.000 liter vann og solceller på takene. Slik skal Trondheim kommune spare energi og være miljøvennlig med sine to store nye bygg på Nidarvoll.

Published

– Når vi bruker en kilowatt strøm for å lade det termiske batteriet med varmepumpa, skal vi få tre kilowatt ut i termisk varme. Det er god butikk, sier prosjektleder Morten Marøy i Trondheim kommune.

Trondheim kommune har nylig ferdigstilt to bygg på Nidarvoll. Det ene er Trondheim rehabiliteringssenter med 72 sengeplasser. Det andre er et bygg som rommer Nidarvoll skole, Sunnland skole og Nidarvollhallene. Disse byggene er naboer og koblet til felles energisentral.

 Sammen utgjør byggene Trondheims største entreprisekontrakt noensinne. 

Store tanker om energsiparing

Energisentralen er plassert i kjelleren til rehabiliteringssenteret. Der er det montert 14 tanker som hver enkelt rommer 5.000 liter vann, med andre ord til sammen 70.000 liter vann - det termiske batteriet. Utenfor bygningen står en luft-til-vann-varmepumpe.

– Vi overfører varme fra varmepumpa til det termiske batteriet når vi ikke har bruk for varmen selv. Varmen som vi lagrer i det termiske batteriet, bruker vi når vi får behov for det.

– Offentlig infrastruktur for el og fjernvarme, er utsatt for effekttopper. Vi kan med dette anlegget redusere effekttoppene for strøm og fjernvarme, når andre trenger denne effekten, forklarer Marøy.

Skolebygget og rehabiliteringssenteret har til sammen om lag 30.000 kvadratmeter gulvflate. På til begge byggene er det montert solcelleanlegg - med en effekt på 170 kW peak per bygg. Strømmen brukes i hver enkelt bygg, og selges på nettet når det blir overskudd. 

Alt ligger klart for å overføre strøm mellom byggene i fremtiden. I energisentralen er det også satt av plass til et batteri for strøm fra solcelleanleggene om de velger å investere i det senere.

Det nye rehabiliteringssenteret omfatter cirka 10.000 m2 over fire etasjer.

Passivhus

– Trondheim kommune har satt krav om at våre bygg skal redusere utslippene med 40 prosent, sammenlignet med vanlige nye bygg som settes opp etter Tek-17. I dette prosjektet sparer vi bortimot 50 prosent, sier Marøy. 

Begge byggene er passivhus og bygd for å nå disse målene.

Rehabiliteringssenteret og skolebygget koster om lag 1,4 milliarder kroner totalt. Energisentralen beløper seg til 45 millioner kroner.

– Enova har gitt oss 17 millioner kroner i økonomisk støtte til energisentralen, understreker han.

Unikt

– Det er helt unikt for oss å installere termisk batteri med 70.000 liter vann i en energisentral, sier Seemi Lintorp som er fagansvarlig for VVS i Trondheim kommune.

– Vi får god og mye mer stabil drift på varmepumpa, når vi har dette termiske batteriet. Varmeanleggene i byggene har maksimalt behov for en turtemperatur på 40 grader Celsius. Så lavt har vi ikke hatt i våre bygg hittil. Det er ideelt for varmepumpa. Nidarvoll og Sunnland skole er den første skolen hvor vi har så godt som bare gulvvarme. Med lave temperaturer, får vi høy virkningsgrad på anlegget vårt, understreker Lintorp.

Han synes det er veldig interessant å være med på å utvikle de tekniske løsningene.

Samspill

Energiløsningen er utviklet i samarbeid med blant andre Skanska.

– Vi har installert større termiske batterier i energisentraler tidligere. Men her bruker vi hver enkelt komponent sammen på en måte som vi tidligere ikke har gjort, sier Steffen Torp, ITB-koordinator i Skanska. 

– I dette prosjektet er vi innovative. Vi vil være med og pushe utviklingen, prøve å finne smartere måter å utnytte dagens tekniske systemer på, understreker Torp.

Anlegget er nå inne i en prøvedriftsfase.

– Våre tekniske løsninger kan gjentas, ikke bare i nye bygg i Trondheim kommune, men generelt i markedet, forutsatt at dette blir en suksess, sier fagansvarlig for VVS i Trondheim kommune, Seemi Lintorp.

Powered by Labrador CMS