REGNET: Energiforsk-sjef Markus Wråke har regnet på hvor mye det går an å få ned strømprisen ved å spare strøm i stedet for å bygge ut omstridte kraftverk.
REGNET: Energiforsk-sjef Markus Wråke har regnet på hvor mye det går an å få ned strømprisen ved å spare strøm i stedet for å bygge ut omstridte kraftverk.

Enøk vil halvere strømprisene

Mer effektive bygninger er bedre enn kraftutbygging. Hvis strømforbruket kan kuttes med ti prosent, går det an å halvere strømprisen, viser en ny studie.

Published

Det svenske forskningsinstituttet Energiforsk har sammenlignet sparing og utbygging. En ny studie har sett på tre mulige løsninger – eller scenarier, om du vil: Rask utbygging av solkraft og landbasert vindkraft; økt elproduksjon ved å bruke mer kull, olje og kjernekraft – eller lavere etterspørsel etter strøm.

Halvering i vinter

Resultat: Elprisene kan halveres allerede i vinter. I hvert fall hvis Europa raskt når EU-målet om å redusere elforbruket med ti prosent. Mindre strømbruk er nemlig bedre enn å bygge ut eller ta i bruk mer kraft.

Utregningene er gjort ut fra strømprisen i Stockholm. I år har de steget fra 100 til 218 norske øre per kilowattime. Til sammenligning har prisen i Oslo økt fra 176 til 448 øre per kilowattime, viser Nord Pool-månedstallene til og med september. Selve analysen i studien bygger på strømprisene også i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike og Italia.

Putins krigskasse

– Det ligger i Europas hender å kunne senke strømprisene raskt. Vi kan alle bidra og hjelpe både vanskeligstilte husstander og bedrifter, samtidig som vi minsker Putins krigskasse og støtter Ukraina. Den muligheten bør vi utnytte, sier administrerende direktør Markus Wråke i Energiforsk.

– Hvis Europa klarer å minske etterspørselen etter strøm med fem prosent, kommer prisene i stockholmsregionen til å være på omtrent samme nivå som høsten 2021, altså før Russlands invasjon av Ukraina, sier Wråke.

Energiforsk peker på at for både forbrukere og næringsliv kom den virkelige innsparingen til å bli enda større: Ikke bare ble prisene lavere, men forbruket kom også til å gå ned.

Anbefalinger som covid

Markus Wråke oppfordrer til å lære av hvordan regjeringene håndterte covid-pandemien:
– Gå ut med tydelige anbefalinger, råder han.

I den svenske valgkampen havnet Wråke og rapporten midt i den politiske stormen om både strømpriser, vindkraft og kjernekraft.

– En rapport kidnappet av politikere på begge sider, som Svenska Dagbladet omtaler den.

I Norge følger Bldng.ai opp den svenske forskningen med en pressemelding om hvordan det er god butikk å energieffektivisere bygg.

Feilinnstilt

– I mange av dagens bygg er styringssystemene feil innstilt. Mindre tiltak kan gi store besparelser. Mange bygg har for få strømmålere til å få den nødvendige innsikten i hva som bruker energi i bygget, melder det Telenor-eide selskapet som har ambisjoner om å bli størst i Norge på smarte bygg.

– «Brune bygg», som ikke er definert som miljøvennlige, taper seg i verdi. Leiemarkedet blir mer og mer begrenset, ifølge Bldng.ai.

Powered by Labrador CMS