Fremje ekspanderer – søker folk 

Fremje er et rådgivende ingeniørfirma. Nå ser selskapet mot Innlandet. Og med det søker de folk. 

Published

Med spesialisering og kompetanse innen VVS, energi og slokkeanlegg, er Fremje i dag syv ansatte fordelt på kontorene Drammen og Stavanger. 

Selskapet ser nå mot Innlandet. Det planlegges mange utbyggingsprosjekter i regionen, blant annet nytt Mjøssykehus. 

– Slike utbyggingsprosjekter vil skape synergier ellers i markedet. Dette er en satsing Fremje ønsker å ta del i forteller Kim-André Kristiansen, daglig leder i Fremje i pressemeldingen.

Søker nøkkelpersoner

Planen er å etablere et kontor i første halvdel av 2024. Fremje starter nå prosessen med å finne nøkkelpersoner til kontoret. Målet for kontoret er å bli minst fem medarbeidere innen to år, med et faglig sterkt miljø innen energi, VVS og slokkeanlegg. 

Det er naturlig at kontoret skal ligge i triangelet mellom de tre mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar.

Fortsatt tro på markedet

–Høye energikostnader og renteoppgang har satt mange prosjekter innen bygg- og anlegg på vent. Fremje ser en økning i rehabiliteringsprosjekter med fokus på energiøkonomisering. 

Det er mye å hente på å forbedre VVS-anleggene. Med rehabilitering utløses ofte krav om innstallering og eventuell tilpasning av eksisterende slokkeanlegg. 

– Vi er i gang med flere prosjekter der dette er tilfellet sier fagansvarlig for slokkeanlegg i Fremje, Håkon Halleby.

Powered by Labrador CMS