TILFREDS: HR- sjef hos Heidenreich Mette Hareide er godt fornøyd med deres siste internundersøkelse som viser svært tilfredse og lojale medarbeidere.
TILFREDS: HR- sjef hos Heidenreich Mette Hareide er godt fornøyd med deres siste internundersøkelse som viser svært tilfredse og lojale medarbeidere.

PRESSEMELDING

Ansattstolthet gir toppscore hos Heidenreich

– Med så tilfredse ansatte har Heidenreich lagt et viktig grunnlag for videre vekst i markedet, sier HR-sjef Mette Hareide.

Published

Heidenreich gjennomførte i fjor høst en medarbeiderundersøkelse, hvor formålet var å kartlegge arbeidsmiljø, trivsel og engasjement blant de ansatte. Resultatene fra denne undersøkelsen ble sammenlignet med medarbeiderundersøkelsene som ble gjennomført høsten 2020. Resultatskalaen går fra 1- 5, hvor 5 er best score.

Undersøkelsen viser at overordnet tilfredshet med Heidenreich som arbeidsgiver er høy med en gjennomsnittsscore på 4,5, som er like høy som i 2020. I tillegg rapporterer de ansatte at de er stolte av å jobbe i Heidenreich (4,7) og de opplever at Heidenreich har et godt omdømme (4,7)

Tillit til ledelsen

Mette Hareide er HR- sjef i Heidenreich og ansvarlig for undersøkelsen. Hun er svært fornøyd med at undersøkelsen viser en fortsatt høy tilfredshet hos hennes kolleger i Heidenreich:

– Undersøkelsen vi gjennomførte i 2020 ga oss utrolig høy score innenfor tilfredshet og trivsel, og når vi får tilsvarende score eller høyere score nå, viser det at ansatte i Heidenreich er tilfredse og lojale. Vi ser i det daglige at organisasjonen leverer på gjennomføring, salg og økte markedsandeler. Dette bekreftes fra undersøkelsen som også viser at de ansatte har full tillit til at ledelsen gjør det som er best for Heidenreich med en score på hele 4,6. Dette ses også i sammenheng med at ansatte anser Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver med en score på hele 4,6, sier hun i pressemeldingen.

Arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver

Ansatte rapporterer om at de gleder seg til å gå på jobb og at de trives godt med sine kollegaer. Størst positiv utvikling ser vi på spørsmålene som omhandler opplæring, erfaringsutveksling og samarbeid.

I mange organisasjoner scorer ofte intern informasjon lavt, og det er derfor spesielt positivt at høstens undersøkelse viser at informasjonsflyten er blitt enda bedre og at vi samarbeider godt på tvers av avdelingene.

Undersøkelsen var anonym for å tilsikre høy ærlighet i svarene. Og med ærlighet så avdekkes også forbedringsområder. Disse områdene tar vi tak i og vil jobbe konkret med forbedringer gjennom 2023.

Powered by Labrador CMS