KLOAKK: Brikettene var en gang kloakkslam, men slik lukter de slett ikke.

ENERGI OG MILJØ

Koker mat på kloakken

De koker maten over briketter som en gang var avløpsslam. Når kloakknettet ikke er godt nok, kan slammet i stedet bli brensel.

Published

Nakuru er den tredje største byen i Kenya, med over en halv million innbyggere. Bare hver fjerde av dem har toalett som er knyttet til kloakknettet. I store deler av byen er det latriner eller septiktanker som gjelder.

Ut i elvene

Når de tømmes manuelt, ender innholdet ofte opp i åpne kloakker eller i elevene som renner ut i Lake Nakuru. Innsjøen er på størrelse med Krøderen eller Hornindalsvatnet og trues av forurensningen.

Nå har europeiske bistandsmidler, det kenyanske landbruksuniversitetet og lokale vann- og sanitærmyndigheter sørget for en bedre løsning. Avløpsslammet er blitt til en hel verdikjede med trygg tømming, transport og gjenbruk.

Tørkes og varmes

– Vi bruker slammet som havner i renseanlegget vårt etter at det har gått gjennom kloakknettet. Dessuten kjører tankbiler til de fattige bydelene for å tømme septiktanker og latriner, forteller John Irungu. Han er daglig leder i Nawasscoal, som er et datterselskap av den lokale vann- og avløpsenheten.

Slam fra de to kildene tømmes i spesielle drivhus. Der får de tørke i flere uker. 

TØRKES: Slammet tørkes før det varmebehandles og forkulles.

– Så varmer vi det til 450 grader for å drepe bakterier og smittestoffer. Dette øker også karboninnholdet, sier han. Sagflis behandles på den samme måten.

I stedet for parafin

Den forkullede massen blandes så med melasse – et biprodukt fra sukkerproduksjon, som lukter godt. Sluttproduktet er store, svarte grillbriketter.

LANGVARIG: Brikettene brenner tre ganger lenger enn trekull for samme pris, og trekull er ulovlig nå, sier John Irungu.

De kan brukes som brennstoff for matlaging. Kloakk-kullet erstatter fossilt brennstoff: Kenyanske hjem bruker ofte parafin til matlagingen. Alternativet er trekull.

– Brikettene er et velkomment alternativ nå som bruken av trekull er offisielt forbudt for å unngå avskoging, sier Irungu på nettstedet til den nederlandske regjeringen. 

Landets tviklingsorganisasjon SNV, som kan sammenlignes med norske Norad, har støttet prosjektet sammen med blant andre EU og det nederlandske vannselskapet Vitens Evides International.

Tabu

Å varme maten med avføring er selvsagt en smule tabubelagt. 

– Derfor stiller vi på markedene for å demonstrere hvordan det virker. Det hjelper at brikettene har den samme fargen som trekull og gir fra seg en nøytral lukt når de brennes. De er også lette å tenne på og avgir mindre røyk, sier Nawasscoal-sjefen.

– Det beste er likevel at de brenner tre ganger lenger for samme pris. Det er flott ikke minst fordi typiske kenyanske mel- og grynretter krever lang tilberedningstid, sier han.

Spesialtoaletter

John Irungu trekker frem at denne måten å behandle slammet på, også skaper arbeidsplasser. Brikettproduksjonen har ti ansatte. Latrinetømmerne arbeidet tidligere i det som omtales som den uformelle sektoren – nå har de ansettelseskontrakter og moderne utstyr. Også til sjåførene som samler inn slammet og transporterer brikettene til selgere og butikker, er det blitt nye jobber.

TOALETTER: I tillegg til kloakknettet tar behandlingsanlegget i Nakuru imot det som kommer fra septiktanker og latriner.

Nawassco produserer 30 tonn briketter i måneden. Prosjektet sørget også for å bygge 10.000 spesialtoaletter, blant annet til skolene i de fattigste bydelene. Toalettene er laget slik at det er enkelt å hente avfallet.

– Det kommer alltid til å være etterspørsel etter brikettene og tilgang på råmaterialer, for folk vil alltid trenge å lage mat og gå på toalettet, sier John Irungu.

Powered by Labrador CMS