I rørleggerfaget tok bedriftene imot 13 flere lærlinger i 2023, enn året før. Paradoksalt nok kjemper bransjen samtidig mot forslag fra regjeringen som vil ta ifra opplæringskontorene ansvar og mulighet til faglig oppfølging.

Flere rørleggerlærlinger, tross nedgang i byggenæringen

Lærlingandelen i byggfagene faller med to prosent fra 2022, til 2023. Men ikke i rørleggerfaget. Rørleggerbedrifter over hele landet tok imot 2.200 lærlinger i 2023, det er flere enn året før.

Published

– At inntaket av lærlinger har hatt en svak økning i et blytungt marked, forteller mye om rørleggerbransjen,  sier Marianne W. Røiseland leder i Rørentreprenørene Norge. 

– Vi har et fantastisk sterkt opplæringssystem for rørleggerlærlinger og bedriftsledere som strekker seg mer enn langt for å bidra til opplæring, legger hun til.

Paradoks

I rørleggerfaget tok bedriftene imot 13 flere lærlinger i 2023, enn året før. Paradoksalt nok kjemper bransjen samtidig mot forslag fra regjeringen som vil ta ifra opplæringskontorene ansvar og mulighet til faglig oppfølging.

– Velfungerende opplæringskontor er med på å sikre læreplasser og god oppfølging av lærlingene.

I en høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet advarer Rørentreprenørene Norge mot å endre et system som fungerer godt:

Dersom mulighet til å få bistand til faglig opplæring og kurs gjennom opplæringskontorene forsvinner, er tilbakemeldingene fra våre bedrifter at de vil måtte redusere inntak av antall lærlinger betraktelig og nivået blir ulikt og svakere. Med det behovet vi har for arbeidskraft i årene fremover, vil det være en katastrofal utvikling for vårt fag.

Bekymring

Høringsuttalelsen ble sendt direktoratet samme dag som tallene om lærlinger ble offentliggjort.

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Selv når markedet er vanskelig, så prioriterer rørleggerbedriftene å rekruttere for fremtiden. Så langt som mulig har lærlingene vært skjermet, sier Røiseland.

I markedsundersøkelser fra NHO har mange rørbedrifter uttrykt bekymring for fallende oppdrag, og er usikre på om de har jobber nok i den nære fremtid til å ta imot flere lærlinger.

– Rørleggeren vet som alle andre, at det i årene som kommer blir en beinhard kamp for å sikre seg arbeidskraft. Andelen eldre øker, de unge blir færre og gjestearbeideren har reist hjem, samtidig øker oppgavene. Rørbransjen er godt posisjonert, mange vil bli rørlegger, men det blir en kamp fremover, advarer Røiseland.

Powered by Labrador CMS