UVIKLING: Det skjer mye i solcellebransjen om dagen sier rådgiver innen fornybar energi hos Multiconsult, Shreya Nagothu.
UVIKLING: Det skjer mye i solcellebransjen om dagen sier rådgiver innen fornybar energi hos Multiconsult, Shreya Nagothu.

ENERGI & MILJØ

Solkraft søker arbeidskraft

Økende etterspørsel etter solkraft gir stort behov for arbeidskraft og kompetanse.

Published

– Det er mangel på kvalifisert personell, både ingeniører og installatører, sier rådgiver innen fornybar energi hos Multiconsult, Shreya Nagothu.

Eksplosiv utvikling

I november i fjor presenterte hun selskapets Fornybarrapport for 2020. Der kom det frem at solcellesektoren i løpet av fjoråret hadde en omsetningsvekst på cirka 10 prosent og at det for første gang var mer enn 2000 medarbeidere som jobbet med solenergi i Norge.

Mesteparten av veksten var imidlertid knyttet til utemarkedet, altså internasjonalt. I 2021 skjedde det imidlertid noe, og flere av aktørene som jobber i markedet forteller om en nærmest eksplosiv utvikling, mye takket være de høye strømprisene.

– Mange av aktørene som jobber mot privatmarkedet melder om lange ventelister. En av aktørene forteller at de kunne ansatt mellom 20 og 30 nye medarbeidere på dagen for å klare å håndtere etterspørselen. Utfordringen er å finne kvalifisert personell, sier Nagothu, som mener at bransjen har betydelige voksesmerter.

– Det er ingen tvil om at behovet for kvalifisert personell er stort, sier Nagothu.

Kort vei til kraftproduksjon

Noe av årsaken til den utviklingen vi nå ser, er ifølge Nagothu at solenergi er den kraftteknologien som på kort sikt kan gi størst effekt.

– Vindkraft på land har stanset opp på grunn av mye motstand, mens vindkraft til havs ligger et stykke frem i tid. Vannkraft krever også lengre prosesser og kan være mer kontroversielt på grunn av potensielle naturinngrep, sier Nagothu.

Når det gjelder solenergi, så er teknologien klar og man kan benytte seg av eksisterende tak, noe som er lite kontroversielt. Veien fra beslutning til kraftproduksjon er dermed svært kort. Med dagens rekordhøye strømpriser blir dermed solenergi et attraktivt alternativ.

– Dette var en vekst på 11 prosent sammenlignet med 2019. 60 prosent av disse jobbet innen utstyrsleveranser, noe som er knyttet både produsentene av produkter som silisium og annet til solceller, men også leverandører av solcellesystemer til private og næringsforbrukere i Norge. Med den veksten vi har sett i 2021 er det rimelig å anta at sysselsettingsveksten i år vil fortsette og potensielt være enda høyere enn i 2020, sier Nagothu.

97 prosent av plusskundene

Utviklingen både hun og bransjen beskriver ser man igjen hos NVE og deres statistikker. Der kommer det frem at det i løpet av 2020 ble installert rundt 40 MW med ny solkraft i Norge. Det tilsvarer installasjon av 350 solcellepaneler hver dag i 2020.

Det betyr at den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet økte med nesten 40 prosent i løpet av året. Med 40 MW ny solkraft i 2020, lå totalen på rundt 160 MW ved utgangen av året.

NVEs statistikk over plusskunder, det vil si private husholdninger og næringsaktører som produserer energi som de leverer tilbake til nettet, viste også per andre kvartal i 2021 at det var registrert 7808 plusskunder i Elhub.

Dette er en økning på 11 prosent siden utgangen av forrige kvartal.

– Dette er noe høyere enn økningen vi har sett de foregående kvartalene, sier fungerende direktør for Reguleringsmyndigheten for energi i NVE, Tore Langset.

Går vi litt inn i tallene, så ser vi at fra november 2019 til september 2021, som er siste offisielle tall hos NVE, har antallet plusskunder nesten blitt doblet. Mens det i november 2019 var 4518 slike kunder, så var tallet i september i år 8413. Det er ikke usannsynlig at det i november har blitt mer enn doblet.

– Ikke overraskende viser tallene at solkraften dominerer og er tatt i bruk av hele 97 prosent av plusskundene, sier Langset.

Vil vokse videre

Ved starten av 2019 var det ifølge Multiconsult installert cirka 68 MW solkraft i Norge. Dette tilsvarer ca. 0,06 TWh produksjon i løpet av et år. Men kapasiteten vokser nå eksponentielt, og i fjor alene ble det installert 40 MW solkraft i Norge. NVE tror veksten kan øke i mange år, og anslår at det kan bli produsert 7 TWh energi årlig fra solkraft alene i 2040.Selv om solkraft fortsatt er en marginal energikilde, så kan den altså om noen år bli en viktig bidragsyter i det norske og internasjonale energimarkedet.

– Vi ligger langt bak andre land i Europa, man trenger bare å se til Sverige for å se at vi har mye å gå på. Vi er derfor overbevist om at utviklingen vi i år har sett kommer til å fortsette i årene fremover, sier Nagothu.

Powered by Labrador CMS