Ruten bypark i Sandnes er en av tre finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2022.
Ruten bypark i Sandnes er en av tre finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2022.

ENERGI & MILJØ

Hvem er best på klimatilpasning?

Tre kandidater er klare for finalen til Statens pris for byggkvalitet. Klimatilpasning er årets tema.

Published

Våtere og varmere klima øker faren for skader på bygninger og utearealer. Nå må de må tåle mer enn før.

Hvilke bygninger og utearealer er best rustet til å møte klimaendringene?

Mer klimarobust

Statens pris for byggkvalitet deles ut av Kommunal- og distriktsdepartementet (DiBK), og er ment for å løfte fram nye forbildeprosjekter som viser fremragende byggkvalitet – både bygninger og uteområder.

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) leder juryen for årets pris:

– Vi i juryen er glade for at departementet har satt klimatilpasning som tema for årets pris. En del utbyggere har klimatilpasning godt implementert i sine prosjekter, men vi tror mange fortsatt er i startgropa her, sier jurylederen i en pressemelding.

– Med årets tema, klimatilpasning, vil kunnskapen om hvordan vi bygger robust og smart komme flere til gode. Det handler blant annet om en gjennomtenkt plassering og orientering av bygninger som tar hensyn til lokale vær- og vindforhold. Også riktig materialbruk for bygg og utearealer er viktig om vi skal være forberedt på framtidens klima, sier han.

Finalistene og juryens begrunnelser

Av totalt 30 forslag har juryen nominert tre finalister de mener gir inspirasjon til bransjen med løsninger tilpasset klimaendringer.

Gateopprustningen i Thorvald Meyersgate i Oslo og løsningene valgt for klimatilpasning er blant de tre nominerte til Statens pris for byggkvalitet 2022.
Gateopprustningen i Thorvald Meyersgate i Oslo og løsningene valgt for klimatilpasning er blant de tre nominerte til Statens pris for byggkvalitet 2022.

Én av de tre finalistene er Thorvald Meyersgate i Oslo som er rustet opp til å håndtere overvann, samtidig som at gaten er bedre tilrettelagt for folk og byliv. Her er det blant annet etablert grønne løsninger for å lede overvann fra gaten til grøntområdene og to fordrøyningsbassenger. Prosjektet tar utgangspunkt i Oslo kommunes strategi for overvannshåndtering.

I Sandnes er Ruten bypark blitt en attraktiv helårspark for byen og med løsninger som håndterer alt overvann lokalt i regnbed. Et stort sirkelformet tak på hele 2.600 kvm skjermer for regn og sol. Fra taket ledes regnvannet til et fossefall.

ZEB-laboratoriet i Trondheim kan også vinne Statens pris for byggkvalitet 2022.
ZEB-laboratoriet i Trondheim kan også vinne Statens pris for byggkvalitet 2022.

Den tredje finalisten er ZEB-laboratoriet i Trondheim, et nullutslippsbygg (Zero Emission Building) som også vektlegger klimatilpasning. Blant annet erstattes tradisjonell taktekning med effektive regntette og luftede solceller. Byggets design tilpasser seg vind og vær.

Prisen deles ut 18. oktober på Byggkvalitetsdagen som er en fagdag i regi av Direktoratet for byggkvalitet.

Powered by Labrador CMS