Det nye renseanlegget skal bygges under Nordbykollen i Drammen og skal bidra til å bedre vannkvaliteten i Drammens- og Oslofjorden.

Skal prosjektere nytt avløpsrenseanlegg

Multiconsult, Asplan Viak og Envidan har inngått kontrakt om et forprosjekt for et nytt regionalt avløpsrenseanlegg. Anlegget skal bidra til å bedre vannkvaliteten i Drammens- og Oslofjorden.

Published

Det nye anlegget er planlagt i fjellet under Nordbykollen i Drammen, skal etter planen stå ferdig i 2030 og skal tilfredsstille de nye kravene fra blant annet et kommende EU-direktiv. EU-direktivet og Statens tiltaksplan peker på behovet for å redusere tilførselen av nitrogen, også fra renset kommunalt avløpsvann. De fleste av dagens renseanlegg i Norge renser imidlertid ikke nitrogen.

– Fjordene våre, også Drammens- og Oslofjorden er under sterkt press på grunn av forurensning fra utslipp. For å møte kommende krav til avløpsrensing planlegger de tre kommunene Drammen, Asker og Lier å bygge et sentralt renseanlegg. Vi er svært fornøyde med å være med og bidra i arbeidet med å rense vannet og bedre forholdene i fjordene, sier markedssjef Tormod Pedersen i Multiconsult i meldingen.

Avløp fra 200.000 

Anlegget skal kunne ta imot avløp fra opptil 200.000 personer i Drammen, Lier og Asker kommuner. Forprosjektet startet i oktober og arbeidet fortsetter gjennom hele 2024. Et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene vil stå bak anlegget.

– Det blir en spennende utfordring å samle alle de kloke hodene og all erfaringen vi har fra de samarbeidende selskapene for å dra prosjektet i en retning som gir den beste fremtidige løsningen. Det er veldig givende å ta del i det viktige arbeidet med å bedre tilstanden i Drammens- og Oslofjorden, sier Magnar Katla, disiplinleder for prosessdelen av anlegget i Asplan Viak.

– For oss som jobber med vann og miljø er det meningsfullt å jobbe med et oppdrag som så direkte skal bidra positivt for livet i fjorden og menneskene som bor rundt den, legger han til.

Lavt energiforbruk og miljøavtrykk

Det nye renseanlegget skal benytte seg av kjent og velprøvd teknologi og skal bygges og drives med hovedvekt på effektive renseprosesser, driftsvennlighet, energiforbruk, miljøavtrykk og livsløpskostnader.

– Sammen med en prosjektgruppe fra alle de deltakende kommunene skal vi være med og utvikle prosjektet og renseprosessene for å kunne bygge et renseanlegg som ivaretar disse utfordringene, og samtidig sammen skape en bedre fremtid for miljøet og fjorden, sier Kristian Enevold i selskapet Envidan.

Tidligere utredninger har vist at Nordbykollen i Drammen var den beste løsningen for alle de tre kommunene, både i forhold til økonomi, klima og vannmiljø.

Sentrale personer i utviklingen av renseanlegget: Tormod Pedersen (Multiconsult), Kristian Enevold Henriksen (Envidan), Lars Hjermstad (Multiconsult) og Magnar Katla (Asplan Viak).
Powered by Labrador CMS