LÆREBYGG: Kristian Augusts gate 13 har gitt praktisk lærdom om hvordan VVS-installasjonene kan brukes om igjen.

ENERGI OG MILJØ

Her er lærdommen før du prøver ombruk

De tekniske entreprenørene må inn tidlig, og mangel på dokumentasjon kan gjøre at du må bruke de dårligste produktene. Her er den praktiske lærdommen om ombruk av VVS-installasjoner.

Published

VVS-installasjoner må brukes om igjen. 

– Det er knapphet på ressurser, råvaremangel og energibruk i verden som går opp, begrunner Arne Pihl Bordi, som er fagekspert hos Norconsult. Han minner om at teknisk forskrift krever at det skal gjøres en ombrukskartlegging.

Viderebruk

Bordi går et skritt videre fra «bare» ombruk. Han lanserer begrepet «viderebruk» – det vil si at brukes om igjen uten at de blir demontert. 

– Vi ser at det er en del komponenter som har bedre egenskaper hvis de får lov til å henge uten å bli tatt ned, sier han.

Bordi trekker frem en lang rekke mulige problemer med ombruk: Mellomlagring fra installasjonene tas ned til de skal brukes på nytt. Dokumentasjon – særlig på produkter mer roterende komponenter, slik som viftekonvektorer. Garantier – hvem skal ta ansvaret for levetiden på et produkt som brukes om igjen? Og så er det estetikken og funksjonene – er gamle produkter gode nok?

Dårlig demontering

– Så er det også dette med at mange produkter får en redusert kvalitet ved demontering. For eksempel ventilasjonskanaler, som kan få en reduksjon i kvaliteten når vi plukker dem ned og lagrer dem, peker Bordi på.

På den annen side viser han til at mange av komponentene har en levetid som er mye lenger enn den tiden det tar fra én ombygging til den neste. 

– Over tid har vi også brukt mye standarddimensjoner, så det å skjøte nytt med gammelt er relativt enkelt for mange av VVS-komponentene, sier han.

Berøringskrav og vannmengde

Norconsult har laget en intern veileder om ombruk. 

– Vi ser blant annet på armaturer. Det kan komme inn et krav til berøringsfritt som gjør at vi ikke kan bruke en gammel togrepsarmatur, selv om den fortsatt virker helt fint. Det samme med gamle toaletter: De kan virke helt fint, men de har en helt annen vannskyllemengde enn dagens funksjonskrav. Da må du gjøre en avveining på hvilket krav som skal veie tyngst, sier Bordi.

– Radiatorer kan ofte være veldig egnet for ombruk. Men å trykkteste dem er et godt tiltak for å sikre at kvaliteten er god nok, sier han.

– Ventilasjonsaggregatet har ofte en god levetid, men den teknologiske utviklingen har gått fort. Vi har fått mye mer energieffektive vifter og gjenvinnere. Men vi ser at mange ganger kan vi bygge om aggregater og gi dem en oppdatering med nye vifter og nye motorer.

Fra CAV til VAV

Arne Pihl Bordi trekker frem et eksempel på et prosjekt som Norconsult selv ikke har vært involvert i: Solbråveien 23 i Asker. 

– Det er et veldig godt eksempel på viderebruk. Her ble veldig mye av eksisterende ventilasjonsanlegg brukt på nytt, sier han.

Kanalene ble ikke tatt ned, men anlegget ble bygd om fra konstant til variabel luftmengde, altså fra CAV til VAV. 

– Det ble gjort med å bruke aktive tilluftsventiler i stedet for tradisjonelle VAV-spjeld. Dette var et samarbeid med Sintef, så rapporten ligger tilgjengelig på Sintefs nettsider, sier han.

80 prosent ombruk

Blant Norconsults egne prosjekter snakker Bordi om Kristian Augusts gate 13 i Oslo. Kontorbygget fra 1950-tallet ble rehabilitert med en ombruksgrad på nærmere 80 prosent.

– Vi lærte at vi skal involvere de tekniske entreprenørene tidlig for å ta vare på de riktige komponentene, sier han. 

– God drift, dokumentert vedlikehold og produksjonsdokumentasjon fra byggene er nye øker muligheten for ombruk.

Dette kan du lære:

Her er noen av læringspunktene for ombruk av VVS-installasjoner, slik Arne Pihl Bordi beskrev dem på Norconsults bærekraftsuke:

 • Generelt: Elementene må beskyttes under transport og lagring slik at det ikke oppstår skader.
 • Sanitær: Utførende må holde kontroll på antall og type under demontering, transport, lagring og utplassering.
 • Sanitær: Det bør være rørleggerne som demonterer.
 • Sanitær: Lagringen tar mye plass og må planlegges.
 • Sanitær: Utstyret skiftes ut oftere enn forventet og bærer preg av å være lavstatusobjekter.
 • Sanitær: Porselen kan ikke materialgjenvinnes.
 • Radiatorer: Ombruk går greit etter trykktest, rens og lakkering. Da ser radiatorene ut som nye.
 • Brannslageskap: Lette å gjenbruke fordi de har vært gjennom årlig kontroll.
 • Rør: Skal de ombrukes, må det avklares tidlig slik at også utførende kan bidra til å skaffe en oversikt over mulighetene.
 • Rør: I produksjonsfasen er det for sent å lete etter dokumentasjon – det er det ikke tid til.
 • Rør: Når dokumentasjonen mangler, kan det måtte brukes rør som ser ut til å være dårligere, men som det faktisk finnes dokumentasjon på.
 • Ventilasjon: Utførende bør bidra i søket etter brukte elementer helt fra begynnelsen, siden de har gode sjanser til å skaffe utstyr fra andre prosjekter.
 • Ventilasjon: Kanaler bør ha lange, rette strekk, minst to til tre meter, for at ombruk skal kunne svare seg.
 • Ventilasjon: Bøtteventiler og bend kan ha høyere økonomisk potensial ved ombruk.
 • Kjølebafler: Kan finnes i store mengder. Fleksibilitet i valg av ventilasjonsløsning er en fordel.
 • Kjølebafler: Kombinasjonen av komplekse komponenter og enkel demontering kan bidra til at ombruk lønner seg.
 • Viftekonvektorer: Lite dokumentasjon på vedlikeholdet som er gjort.Viftekonvektorer: Kostnaden er høyere og levetiden kortere enn for en kjølebaffel, og ombruk er ikke like gunstig.
Powered by Labrador CMS