Heidenreich med nye elektriske varebiler. Her med transportsjef Mats Orud Johansen.

Utvider andelen el- varebiler

Heidenreich med konkrete tiltak for å nå sine mål om 70 prosent reduksjon i utslippstallene innen 2030.

Published

For å innfri målsetningen så ser Heidenreich på tiltak innenfor mange områder. Nullutslippsløsninger innenfor transport er et av de viktigste tiltakene for å redusere de totale utslippstallene, skriver selskapet i pressemeldingen.

Blant annet innførte Heidenreich i fjor muligheten for levering av fossilfri transport med skapbil og kranbil direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen. Dette var starten på en stor klimaeffekt ved å øke antallet fossilfrie leveringer både på antall leveringer og tilgjengelig infrastruktur.

El- og varebiler

Heidenreich har i flere år hatt levering med elektrisk varebil i Trondheim og vi utvidet i fjor dette tilbudet til også å gjelder leveringer fra sentrallageret til kunder i Stor-Oslo. Nå utvider selskapet med enda flere nye el- varebiler.

– I tillegg til de elektriske varebilene vi allerede har i drift, så har vi nå fem nye el- varebiler som settes i drift, i tillegg til at vi har flere i bestilling. Dette gjør at vi nå kan utvide tilbudet vårt med leveringer via fremtidsrettede miljøvennlige transportmetoder, og dermed også bidra til å innfri Heidenreich sitt ambisiøse klimamål. Ved å bytte fra en varebil med fossilt drivstoff til en el- varebil så reduserer vi utslippene med ca. 67 prosent per bil, sier transportsjef i Heidenreich, Mats Orud Johansen.

– Disse varebilene kommer også med en utrolig smidig løsning på takstativet, som effektivt gir oss muligheten til å sende lengre rør også med varebilene. Disse måtte vi tidligere sende med lastebiler, og en elektrisk varebil gir betydelig lavere utslipp enn en lastebil, legger han til.

Over til elektrisk drift

Selskapet har gjennom flere år hatt et tilbud til sine kunder i Trondheim om leiebil. Det vil si at kundene kan booke denne leiebilen om de har driftsstans i egen bilpark grunnet service, reparasjon og lignende. Heidenreich har i løpet av kort tid en helt ny leiebil i drift i Trondheim og den tidligere leiebilen byttes nå ut til en ny helelektriske leiebil. Denne leiebilen er selvsagt tilrettelagt og utstyrt med verktøyet som kunden trenger i hverdagen.

Andelen av El- biler i selskapets salgskorps var i 2020 på kun 15 prosent. Heidenreich sin målsetning innen 2030 er at denne andelen skal ligge på minimum 94 prosent. Allerede ser selskapet en betydelig endring fra 2020, og ved utgangen av fjoråret var andelen allerede på 68 prosent, som igjen gir en reduksjon i utslippene på over 30 prosent i forhold til 2020.

Powered by Labrador CMS