ELEMENTBYGGERE: Mer fabrikkbygging og strengere krav til dagens bygninger. Det håper Kurt O. Karsten (til venstre) og Jan-Erik Engebretsen på.

ENERGI OG MILJØ

Energikrav til bare nybygg monner lite

KODAL: Myndighetene må sørge for at dagens boliger trenger mindre energi. Krav bare til nybygg monner ikke i det hele tatt, mener Hasås-sjef Jan-Erik Engebretsen.

Published

Energigjerrige bygninger engasjerer langt utenfor den delen av byggenæringen som sørger for varmen. Engebretsen er daglig leder for Hasås. Høvleriet i Vestfold er en del av en AT Skog-eid industrigruppe med tre kvart milliard kroner i omsetning. Han ser en lys fremtid for tre, nettopp fordi det må spares mer energi og rehabiliteres mer.

Isoleringskrav

– Det er superviktig at myndighetene forstår og legger til rette for å ta ned energibehov i eksisterende bygningsmasse. De må sørge for at de boligene som står der ute, bruker mindre strøm. Etterisolering vil tvinge seg frem, sier han.

– Det burde være et krav at du må etterisolere. Nettopp fordi det er så liten tilleggskostnad, men så voldsomt stor gevinst over tid. Når vi ser det energibehovet som vi har, så betyr det at vi må bruke mindre strøm, ifølge Engebretsen.

For Hasås handler det om å levere bedre kledning. – Det er totalen som er viktig: Isolasjon, dampsperre, tetting og kledning, sier salgssjef Kurt O. Karsten.

Utfordrer politikerne

Jan-Erik Engebretsen er forundret over at politikerne ikke snakker mer om energisparing i de bygningene som står der allerede. De må ta grep, mener han.

– Ja, vi trenger mer kraft, men hvorfor ikke tenke to tanker samtidig? Vi er jo førtiprosentnæringen som står for 40 prosent av energi og utslipp. Det ligger masse forslag til tiltak i EU, og det er satt av store midler. Jeg etterlyser politikere som kommer på banen og snakker om dette, sier Engebretsen.

– Nybygg utgjør ingenting

– I stedet for å skjerpe tiltak for nybygg, som utgjør ingenting, bør det være tiltak for eksisterende bygningsmasse. Bransjen snakker mye om det, men politikerne tar ikke tak. Eksisterende bygningsmasse må oppgraderes til å bruke mindre energi. Gjør vi det, så snakker vi virkelig bærekraft.

Kurt O. Karsten fastslår at det naturlig nok er trehusbebyggelsen som opptar Hasås. Men på energisiden er flere som har noe å hente: Industrien og offentlig sektor har mye å spare.

Også på å bygge mer effektivt mener de to Hasås-toppene at det er mye å hente og fullt mulig å gjøre næringen mer bærekraftig:

– Ikke minst må vi bygge mer effektivt, sier Karsten.

Mer som elementer

Det betyr at mer skal gjøres på fabrikk og mindre ute på byggeplassen. 

– Vi skal få ned byggetiden. I tillegg til at vi leverer til byggevarehusene, har vi logistikk så vi kan levere mye ut på byggeplass, men også til industrien for elementbygging, understreker han.

– Elementbygging er et marked som vi tror at kommer til å vokse mer, supplerer Engebretsen. Det skyldes ikke bare effektiviteten, men også tilgangen på arbeidskraft. Det er for få mennesker til å plassbygge alt.

– Det vil komme en veldig vekst, for det er et stort underdekket behov for boliger. Vi ligger flere års produksjon på etterskudd. Markedet er tøft nå, og det kommer det til å være noen kvartaler til, sier Jan-Erik Engebretsen.

Det betyr at det ser lyst ut, bare ikke riktig ennå. 

– Dessuten vil etterisolering og det å sørge for at de boligene som står der ute, bruker mindre strøm, tvinge seg frem. Det vil slå positivt ut for vår bransje, fastslår han.

Powered by Labrador CMS