AVTALE: (f.v.) Thomas Melheim (prosjektutvikler GK), Vidar Kristiansen (senior prosjektutvikler GK), Christian Fossdal (direktør for Etat for bygg og eiendom Bergen kommune), Thomas Lassen (gruppeleder for Enøk og internstøtte i Etat for bygg og eiendom) og Per Arve Ekle (divisjonsdirektør GK).

PRESSEMELDING

Nå skal GK redusere strømforbruket til Bergen kommune

Bergen kommune har inngått avtale med GK om leveranse av en skybasert tjenesteplattform for å optimalisere driften og redusere energiforbruket i bygg.

Published

Innovasjonssamarbeidet startet i 2019, og ifølge divisjonsdirektør Per Arve Ekle i GK, er det et stort sparepotensial som vil komme kommunen til gode i en tid med rekordhøye strømpriser.

– Gjennom samarbeidet med Bergen kommune har vi videreutviklet SD-plattformen GK Cloud. Plattformen tar utgangspunkt i integrasjon av eksisterende bygningsmasse og henter inn alle tilgjengelige datapunkter fra kommunens bygg. Gjennom smarte algoritmer og maskinlæring analyserer GK Cloud data fra byggene og vurderer om de fungerer som de skal, sier Ekle i en pressemelding.

Redusere energibruken

Data fra byggene blir på denne måten beriket slik at de kan benyttes til å ta gode beslutninger.

– Det gjør at kommunen enkelt kan redusere energibruken, dette vil både redusere kostnader og utslipp og samtidig sikre et best mulig inneklima for brukerne, sier Ekle.

Ved hjelp av GK Cloud og GKs kompetanse identifiserer kommunen klimatiltak som er lønnsomme nå, heter det i pressemeldingen.

– Vi har en forventning om at systemet bidrar til å redusere driftskostnadene og forlenge levetiden til eksisterende tekniske anlegg, sier Christian Fossdal, direktør i Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune i pressemeldingen.

– Jeg synes løsningen er spennende, men det vil alltid være et forhold mellom kost og nytte. Vi prøver i første omgang systemet i syv av våre bygg. Byggene er et representativt utvalg av vår portefølje og det gir oss mulighet til å vurdere om løsningen svarer til våre forventninger.

Drifte byggene smartere

I innovasjonspartnerskapet har kommunen og GK blant annet arbeidet med løsninger for hvordan informasjon om værdata fra Yr og strømpriser fra NordPool kan brukes for å styre de tekniske installasjonene i de kommunale byggene mer energieffektivt.

– For å redusere klimagassutslippene, må vi framover bygge færre nybygg og heller utvikle byggene vi allerede har. Vår skybaserte plattform henter data fra de tekniske installasjonene som allerede er i byggene og samler data om byggene på en felles plattform. Da kan kommunen drifte byggene smartere, oppdage energityver i de tekniske anleggene og redusere energiforbruket, sier prosjektutvikler Thomas Melheim i GK.

Flere interessenter

Innovasjonssamarbeidet startet i 2019 da Bergen kommune inviterte et bredt utvalg leverandører til en anbudskonkurranse om å løse snaut 20 problemer i de 1.000 byggene de eier, alt fra vannlekkasjer til mangelfull avlesning av energiforbruk.

En del av utfordringen var at kommunen har seks til syv ulike systemer for styring og automatikk i byggene de eier, med til dels lukkede systemer som ikke snakker særlig godt sammen.

Avtalen med GK omfatter i første omgang syv kommunale bygg, men kan utvides til å omfatte hele kommunenes byggportefølje. Kommuner i hele landet har meldt interesse for løsningen.

Fakta

  • Bergen kommune eier mer enn 1.000 bygg som totalt utgjør om lag 1,2 million kvadratmeter.
  • Nærmere 60 prosent av byggene er skoler, barnehager og sykehjem.
  • De resterende er blant annet kontorbygg, havnebygg, brannstasjoner, parkeringsanlegg og idrettshaller.
Powered by Labrador CMS