PÅ TO HJUL: Bravidas GreenHub-løsning for servicepersonell på to hjul har så langt ikke slått helt an i Bergen, men selskapets ser nå på tiltak for å få mer fart på tilbudet.

BÆREKRAFT

Etterlyser flere brukere av grønn tjeneste

Til og med ordføreren var til stede da Bravida lanserte GreenHub i Bergen. Nå etterlyser selskapet flere brukere av tjenesten. I andre norske byer er den en stor suksess.

Published Last updated

– Vi har ikke fått til den veksten vi hadde håpet på. Det er flere grunner til dette, men en av de viktigste er kanskje at brukerne ikke har etterspurt dette i så stor grad som vi hadde håpet på, sier regiondirektør hos Bravida, Gisle Kvamme.

Savner vilje

I april i fjor lanserte selskapet GreenHub i Bergen. Tjenesten innebærer at dieseldrevne biler ble byttet ut med elektriske sparkesykler og lastesykler – noe som skulle spare sentrumssonen for både trafikk og parkeringsplasser.

De trakk også frem at de med dette også bytter ut tiden de tidligere benyttet i kø og kjøring til og fra grossist med tid ute hos kunden. Målet var at de på denne måten skulle bidrar til nullutslipp i Bergen sentrum.

– GreenHub er et utrolig flott tiltak fordi det vil bidra til at Bergen når sine klimamål. Det gjør at jeg heier på dere, sa ordfører i Bergen på det tidspunktet, Marte Mjøs Persen.

– Da dette ble lansert var det mange som signaliserte at de var positive, men når alt kommer til stykket, så har ikke interessen fra private og offentlige innkjøpere vært så stor. Vi savner derfor litt vilje til å faktisk prioritere bærekraftig transport og tjenester som dette, sier Kvamme.

Veldig god respons

Andre steder har nemlig tilbudet vært en suksess og både i Kristiansand og Oslo har den nye tjenesten slått veldig godt an.

– Responsen har vært veldig god. Nesten alt vi gjør av oppdrag i sentrum håndteres nå av GreenHub, sier ansvarlig for tjenesten i Kristiansand, Kay Daniel Tobiassen.

ETTERLYSNING: Regiondirektør hos Bravida, Gisle Kvamme, håper flere vil ta i bruk selskapets miljøriktige løsning med syklende servicepersonell.

Tjenesten ble lansert i Kristiansand i fjor høst. Tobiassen forteller at de nå har mellom åtte og ti bygg i sentrum som de nå jobber fast for.

– Kundene er veldig fornøyd og synes at det er kult med ideen at vi bare kan komme syklende. Samtidig er vi jo der veldig kjapt. Dersom det haster kan vi være hos kunden i løpet av bare ti minutter, sier Tobiassen, som legger til at kundene også sparer penger på det.

– Vi slipper blant annet å belaste de for parkeringsutgifter og tid som går med til kjøring. Alt i alt er derfor GreenHub en suksess, sier Tobiassen.

Positivt i taksonomi-sammenheng

Også i Oslo har responsen vært god, forteller Anders Fjæstad hos Bravida.

– Mange har tatt godt imot tilbudet, men det er nok først og fremst de som er opptatt av bærekraft og miljø. Det er fortsatt en del som ikke bryr seg så mye om slike ting, og som heller lemper dette over på leietakerne, sier Fjæstad.

Han forteller imidlertid at de har sett en endring i år, da taksonomien for alvor har begynt å gjøre seg gjeldende. Det innebærer blant annet at flere og flere får øynene opp for at også grønn transport til og fra serviceoppdrag spiller en rolle.

– De kan dermed rapportere på dette, sier Fjæstad som forteller at de i Oslo nå har ti sparkesykler som de benytter, pluss at par lastesykler.

– I sentrum hender det imidlertid rett som det at det er raskere å bare gå til kundene, så ofte gjør vi det. Før var den automatiske tilnærmingen at man kjørte, sier Fjæstad.

Kraftig utslippskutt

Han forteller at de så langt ikke har gjort egne eksakte beregninger på hvor mye CO2 de sparer miljøet med tiltaket, men at et enkelt estimat ligger på rundt 0,5 tonn CO2 per bygg.

Fjæstad viser imidlertid til en rapport fra Transportøkonomisk institutt, og deres pilotprosjekt Elskedeby. Her kommer det frem at varelevering med elkjøretøy kuttet utslippene fra varelevering med 94 prosent.

– Vårt reduserte CO2-utslipp kommer da på toppen av dette, seir Fjæstad.

Tilbake i Bergen sitter Kvamme og sier at de nå ser på tiltak som kan være med å blåse liv i den grønne satsingen også i byen mellom de syv fjell.

— Vi har ikke gitt opp satsingen og tror fremdeles at dette er en god idé, også i Bergen, sier Kvamme.

Powered by Labrador CMS