SLØSING: Enkle grep kan redusere den daglige energisløsingen, sier Espen Thorgersen i GK.

ENERGI OG MILJØ

GK setter tall på energisløsingen – da våkner kundene

LILLESTRØM: Norske bygg sløser med energien hver eneste dag, konstaterer GK-direktør Espen Thorgersen. Alt handler om pris der og da, ikke om kostnad gjennom hele levetiden.

Published

Når feilmeldingen kommer opp komplett med prislapp, da går det mye raskere å få beskjed om å rette feilen. Espen Thorgersen snakker varmt for smart digital driftsstøtte:

– Den gir feildeteksjon på den komponenten det er feil på, og alt måles og dokumenteres. Dokumentasjonen gis til kundene våre, sier Thorgersen. Han er regiondirektør i GK.

Komplisert teknikk

På Energismarte Bygg-konferansen på Lillestrøm kritiserte han energisløsingen i både gamle og nye bygg. Når de tekniske installasjonene blir mer og mer kompliserte, er det vanskelig å få dem til å være så energisnille som mulig:

– Daglig sløses det med energi som med enkle grep kunne vært redusert. Dette påvirker både økonomien og klimaet negativt, konstaterer Thorgersen.

Han vil ha effektive tiltak: 

– Få av håndbrekket på byggene! oppfordrer han. 

– De lavthengende fruktene finnes i de tekniske installasjonene.

Billig, men dyrt

GK-direktøren peker på at den tekniske entreprenøren kommer for sent inn og på at når det er prisen som avgjør, ender byggherren sjelden opp med de mest energieffektive løsningene. 

– Entreprisekostnaden sees ikke opp mot livssykluskostnad, sier han.

Derfor blir de tekniske løsningene dyrere og mindre effektive. Ikke i innkjøp, kanskje, men i livssykluskostnader. De innovative løsningene når ikke opp, og kundene får ikke de beste løsningene. Kutt i CO₂-utslipp og energi blir ikke noe av.

Thorgersen vil gjerne levere de mest energieffektive tekniske løsningene. Men da må den tekniske entreprenøren komme tidlig inn i planleggingen og få lov til å presentere de energieffektive løsningene tidlig. Investeringen må sees i sammenheng med livssykluskostnadene.

Prislapp

Det er i den sammenhengen han trekker frem verktøyet som stiller diagnose komplett med prislapp. Eksempel:

«Avvik på ventilasjonsanlegget. Problemer: Høy tilluftstemperatur. Samtidig varme og kjøling. Rotårsak: Lekkasje ventil varmebatteri. Unødvendig energikostnad: NOK 3500,- per dag.»

– Da får vi ganske snart tilbakemelding, fastslår han. Når kunden ser hvor mye energi og penger som sløses bort, da er det lett å se at det er lurt å fikse problemet raskt.

Telemarkstall

Også konserndirektør Jo Mortensen i Skanska peker på at den teknologiske kompleksiteten i byggene øker. Systemene blir mer avhengige av hverandre.

Vertikal Nydalen er et eksempel som har gått i motsatt retning: Passiv ventilasjon, termiske egenskaper i betongen, overtrykk og undertrykk. Men Mortensen forteller også om Powerhouse-bygningene:

POWERHOUSE: Powerhouse Telemark kommer ut med minus 1,1 kWh per kvadratmeter i levert energi inkludert utstyr, forteller Jo Mortensen. Forhåndsberegningen var minus 2,7.

– Powerhouse Telemark skulle levere minus 2,7 kilowattimer per kvadratmeter. Det leverer minus 1,1 kWh. Det er et betydelig avvik i prosent, men vi kan si at det er på merket, sier han.

Det beste Powerhouse-prosjektet er likevel det første: Powerhouse Kjørbo. 

– CO₂-avtrykk og ytelse er best, for det er et rehabiliteringsprosjekt. Dermed har det tatt med seg mye av CO₂-kostnadene allerede. Det yter mye bedre enn nybygg. Energirehabiliteringer er et svar på utfordringen som vi står overfor, sier Jo Mortensen.

Powered by Labrador CMS