TRANSPORT: Å få flere til å reise kollektivt er et av målene til Citycon.

BYGGDRIFT

Skal bruke ti prosent mindre energi – brukte elleve prosent mer

LIERSKOGEN: Kjøpesenterkjeden skal kutte energiforbruket med ti prosent på fem år, men det første året gikk energibruken i stedet opp med elleve prosent per kvadratmeter. Til gjengjeld knuser Citycon sine egne mål for klimagassutslipp.

Published

De skal være klimanøytrale innen 2030. Så langt har det gått bra med karbonutslippene, men ikke fullt så bra med energibruken eller investeringene i energiløsninger.

Det viser bærekraftrapporten for fjoråret fra Citycon. 14 av de 33 kjøpesentrene i kjeden ligger i Norge.

Skal produsere selv

– Jeg er fornøyd med fremgangen vi har hatt på sentrene våre i løpet av året. Innsatsen fra teamet vårt og partnerne våre gjør det mulig for oss å nå bærekraftsmålene, sier påtroppende konsernsjef Henrica Ginström i en pressemelding.

Energimålene er en viktig del av bærekraftarbeidet til kjøpesenterkjeden. Et av målene er at alle sentrene skal produsere fornybar energi eller gjenvinne energi til sin egen bruk innen neste år. Status etter 2023 er at 60 prosent av dem gjør det. Det betyr at flere sentre må i gang med produksjon og gjenvinning nå.

FORNØYD: Konsernsjef Henrica Ginström er fornøyd med fremgangen.

Brukte mer

Citycon har også mål om ti prosent lavere energiforbruk per kvadratmeter innen utgangen av 2027 sammenlignet med nivået i 2022. I fjor noterte sentrene seg i stedet for en 11 prosent økning i værkorrigert energiforbruk per kvadratmeter.

Bærekraftrapporten understreker at her skyldes litt av tallet at selve regnestykket er endret. Tallet er påvirket av at værkorrigert fjernvarmebruk er beregnet på en annen måte enn tidligere. Totalt gikk energiforbruket ned med tre prosent fra 2022 til 2023.

Det er også et mål at seks prosent av leieinntektene på sentrene skal settes av i budsjettet til verdiøkende energiinvesteringer. Det krever en seksdobling om målet skal nås: I fjor var andelen én prosent.

Nesten dobling

På vei mot å bli klimanøytrale har målet vært å redusere utslippene med 42 prosent fra 2020 til 2030. Da er det snakk om utslippene fra sentrenes egen drift – direkte utslipp og energiforbruk – ikke de indirekte utslippene som henger sammen med innkjøp og transport. Her viser bærekraftrapporten at reduksjonen allerede er oppe i 73 prosent.

– De viktigste tiltakene for å nå karbonnøytralitet innen 2030 handler om energieffektivisering og investeringer i fornybar energiproduksjon. Målet er altså redusert energiforbruk per kvadratmeter på ti prosent, slår bærekraftrapporten fast.

– Vi jobber målbevisst for å levere på de ambisiøse bærekraftsmålene om å bli klimanøytrale innen 2030 og å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, sier Henrica Ginström.

Bane og vann

Lippulaiva-senteret i finske Espoo ligger godt an: Senteret er bygd over den største geotermiske energisentralen for noe næringsbygg i Europa. Der er det også blitt et knutepunkt for kollektivtrafikken, mens Oasen i Bergen har lagt bak seg det første fulle året med eget stoppested for bybanen.

Kjøpesenterkjeden er også opptatt av vannforbruket. Alle reparasjoner, rehabiliteringer og utviklingsprosjekter skal ta hensyn til vannforbruk og bruke løsninger som sparer vann. Det har ført til retningslinjer for nyanskaffelser som slår fast at det skal monteres vannbesparende enheter i store oppussingsprosjekter og nybygg.

Powered by Labrador CMS