STORT: Det er dimensjoner over komponentene som Ørjan Vårdal og QPS bygger pumpestasjoner av.

VARME

Vil varme boliger med sjøvann

LEVANGER: De vil varme både næringsbygg og boliger med sjøvann. Etter at Pipelife overtok, satser QPS på prefabrikkerte pumpestasjoner til både oppvarming, vann og avløp.

Published

Et uendelig energikammer, sier Ørjan Vårdal. Det er sjøvann han snakker om. Sjefen for QPS satser på pumper til kunder som er plassert slik at de kan bruke sjøvannet til å varme eller kjøle. 

– Når du ligger nært nok fjorden, vil du alltid finne vann med fire graders temperatur hvis du går på riktig dybde, sier han.

Pipelife overtok

Det er et drøyt år siden Pipelife overtok pumpestasjonsprodusenten på Rinnleiret. 

– Når du er markedsleder, er det ikke lett å bli større, så du ser på hva som kan være en god match. Svaret ga seg litt selv: I enden av et rør befinner det som regel en pumpe, sier Vårdal.

Han kom til QPS i oktober med lite bransjeerfaring, men desto mer erfaring med endringer. 

– Selskapet vokste seg ganske stort som gründerselskap. Det Pipelife ønsker nå, er å profesjonalisere det og gjøre det til et skalerbart selskap, forteller han.

Vann og miljø

QPS prefabrikkerer pumpestasjoner til tre forskjellige markeder:

– Det første er det som ofte omtales som VA. Vi ønsker å bruke det mer moderne begrepet vann- og miljøteknikk. Alt som har å gjøre med å pumpe vann inn og å pumpe avfall ut igjen. Det vi er gode på, er å prefabrikkere den typen pumpestasjoner, sier han.

Det betyr at ganske store pumpestasjoner gjøres helt ferdige. Med betongdekke, pumper, rør, elektronikk og ferdig overbygg med snekkerarbeid og taktekking.

– I teorien gjør vi dem 100 prosent ferdige, men det er begrenset av hva du kan ha på transport i Norge, slår Vårdal fast.

Havbruk og varme

Det andre markedet er fiskeri og havbruk. Sjøvannspumping til settefiskanlegg eller andre områder som trenger veldig mye vann og veldig mye sirkulasjon.

– Det siste er fornybar energi. Sjøvannspumping mot varmeveksling er et område med et veldig spennende potensial, sier QPS-sjefen.

– Gjennom gode varmevekslere kan du veksle enorme mengder med energi, sier han og snakker om besparelser i strømforbruket fra 60 og opp til 80–90 prosent. Da er det snakk om å varme opp næringsbygg. I tillegg er det en god klimaløsning å bruke havet til effektiv oppvarming.

Hele sykehuset

– Vi er veldig stolte over de anleggene vi har levert, sier han og trekker spesielt frem nye Molde sykehus

– Der har vi levert anlegget som skal varme hele bygningsmassen, fordelt på flere store bygningskropper helt inntil fjorden. Vi har levert en svær pumpekum med sjøvannspumpeløsning. Den brukes til å ha temperaturkontroll på absolutt hele sykehuset, forteller Vårdal.

For QPS er sykehuset et stort prosjekt. Det bringer inn nesten halvparten av en årsomsetning. De siste årene har omsetningen ligget på 50–60 millioner kroner.

– Ellers finnes det en del slike energiløsninger rundt omkring i Trondheim. Grilstad Marina har det på næringsvirksomheten, på Brattørkaia finnes det et par installasjoner – og så synes jeg det er artig å ha det i Adressa-bygget, innrømmer han. Ikke fordi installasjonen er så spesiell, men fordi det er morsomt å varme opp lokalene til regionavisen.

Håper på boliger

QPS prefabrikkerer de ferdige pumpestasjonene. Pumpene og de andre komponentene kjøpes inn fra de leverandørene som Ørjan Vårdal karakteriserer som de beste. 

– Sulzer og Grundfos har pumper som er laget for å stå i et korrosivt miljø slik som sjøvann, sier han.

I neste omgang håper han å komme inn med sjøvannsoppvarming også i boligprosjekter. 

– Det bygges også en del boliger i Norge som er relativt nær sjøkanten. Akkurat som med næring er det også et stort potensial for bærekraft og energieffektivisering med sjøvannsenergiløsninger til boliger, ifølge Vårdal.

Powered by Labrador CMS