PRESSEMELDING

Enwa leverer EnwaMatic vannbehandlingsanlegg til Stavanger universitetssykehus – Nye SUS

Published Last updated

Nye SUS, Stavanger Universitet Sykehus, med et budsjett på cirka 11,5 milliarder kroner, har en planlagt størrelse på omkring 125.000 m2.

Dette tilsvarer nesten fem nye Munch-museer, seks nye Deichman- bibliotek eller tre Nasjonalmuseer. Dermed blir Nye SUS et av Norges desidert største sykehus.

Prosjektet ble opprinnelig kalt SUS 2023, men ble omdøpt til Nye SUS da det ble klart at det ikke ville bli ferdig i 2023 likevel.

Det nye universitetssykehuset på Ullandhaug skulle i utgangspunktet stå ferdig i 2023, men nå ser prosjektdirektøren for seg at det nye sykehuset vil åpne dørene tidligst høsten 2024.

Byggene er tilknyttet fjernvarme, og oppvarming skjer via vannbåren gulvvarme. Byggene har også vannbårne komfort-kjøleanlegg.

Som en del av tiltakene for å forebygge drift- og vedlikeholdskostnader og opprettholde god vannkvalitet i de ulike varme- og kjøleanlegg, skal det under ferdigstillelse av byggene installeres flere enn 30 stykk EnwaMatic vannbehandlingsanlegg fra Enwa.

EnwaMatic er et alkalisk multifilter som filtrerer ut partikler og slam, regulerer pH, alkalitet og hardhet, samt fungerer som en automatisk luftutskiller og en naturlig bakteriebarriere.

Enwa – nr. 1 på kjemikaliefri vannbehandling leverer selvsagt også kjemikaliefritt til SUS.

Dette vil gi sykehuset energi- og miljøeffektive vannbehandlingsanlegg, som også bidrar til å redusere energi- forbruket og øke levetiden for alle systemkomponenter gjennom riktig vannkvalitet.

I vår anbefalte spesifikasjoner for god vannkvalitet i systemer behandlet med EnwaMatic viser vi til Nordvärmeforeningens rapport om korrosjon og vannbehandling i nordiske fjernvarmesystem:

  • Utseende: Klart
  • pH: 9-10,5
  • Oppløst jern (Fe): <0,1 mg/l
  • Oppløst kopper (Cu): <0,05 mg/l
  • Suspendert stoff: <10 mg/l

Enwa er stolte av å kunne levere EnwaMatic vannbehandlingsanlegg til et så stort prestisjeprosjekt, som Nye Stavanger universitetssykehus er.

Vi ønsker også samtidig å takke våre kunder og samarbeidspartnere; Bravida AS, Brødrene Dahl AS og Sig. Halvorsen AS, for svært godt samarbeide i prosessen.

Powered by Labrador CMS