Eli H. Heyerdahl Eide, grunnlegger og leder av Ingeborg-nettverket, og Bjørn-Morten Bordvig i Faluplast Norge.

Faluplast ny sølvpartner til Ingeborg-nettverket

– Faluplast er leverandøren som har alt vi trenger og løser de fleste problemer, får jeg ofte høre. Det stemmer nok, for Faluplast-produkter tror jeg alle i bransjen kjenner til. Det er fint å se at de er blitt mer synlige i rørbransjen med sine friske farger og spesielt hyggelig at de ser potensialet, og mulighetene ved å være Ingeborg-partner.

Published

– For oss i Ingeborg-nettverket er nye partnere som å få en gave! Vi gleder oss til å bli bedre kjent og håper vi kan få til et godt samarbeid til det beste for begge parter, forteller Eli H. Heyerdahl Eide, grunnlegger og leder av Ingeborg-nettverket.

Bjørn-Morten Bordvig er en velkjent mann i rørbransjen. 1. september i fjor startet han i Faluplast før han tok over ansvaret i Norge en måned senere.

– Jeg er utdannet rørlegger med både mesterbrev og teknisk fagskole, så jeg kjenner bransjen og kundene godt. I bagasjen har jeg også en fortid som lærer på rørfag og jobb på opplæringskontoret i Drammen.

– Se helheten

– Jeg har fulgt Ingeborg-nettverket lenge og ser utelukkende fordeler med at de har satt fokus på kvinner i bransjen. Det trenger vi veldig mye mer av.

– Når jeg startet i bransjen var det kanskje noe tyngre arbeid, mens vi i dag har lettere produkter og større bredde i faget. Det er morsomt å se at interessen er økende for rørfag, spesielt blant damene.

– Personlig har jeg aldri opplevd å ha kvinnelige kolleger som rørlegger. Det savnet jeg. Bredere mangfold er bra både med tanke på arbeidsmiljø, dialog og synspunkter. Kvinner er generelt flinkere til å se helheten, å se ting ferdig i detalj enn mange av sine mannlige kolleger.

Ingeborg-nettverket sett utenfra

– Det var sikkert ikke lett å starte opp nettverket. Eli H. Heyerdahl Eide er en foregangskvinne og har virkelig brøytet ny mark.

– Det arbeidet Ingeborg-nettverket gjør er superviktig! De har bidratt til at bransjen og næringen har åpnet opp, i dag synes alle det er fantastisk med bedre kjønnsbalanse.

– Hva sa svenskene da du tok initiativet til at Faluplast skulle bli partner med Ingeborg-nettverket?

– De likte ideen godt. Jeg fortalt hva Ingeborg-nettverket står for og hvor viktig det er at vi støtter opp om arbeidet de gjør.

Inspirerende

– Alt Ingeborg-nettverket står for, innsatsen de legger ned for mangfold og likestilling inspirerer. De er fremoverlente, utfordrer ledere og gjør det enkelt for kvinner å ta kontakt slik at de får et støtteapparat i en mannsdominert bransje.

– Jeg liker måten nettverket jobber på og har lenge ønsket at bedriften jeg jobber i skal bidra til å støtte arbeidet Ingeborg-nettverket gjør. Nå har jeg muligheten til å bestemme det selv og derfor tok jeg raskt kontakt.

– Faluplast har ambisjoner, ser lyst på fremtiden og gleder oss til å støtte det viktige arbeidet Ingeborg-nettverket gjør. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med nettverket og de andre partnerne, avslutter Bordvig.

Powered by Labrador CMS