MINISTERBESØK: (f.v.) Pernille Martinsen Westlie (eier Flexit), Knut Skogstad (adm.dir Flexit), Jan Christian Vestre (næringsminister) og Johan Martinsen (eier Flexit).
MINISTERBESØK: (f.v.) Pernille Martinsen Westlie (eier Flexit), Knut Skogstad (adm.dir Flexit), Jan Christian Vestre (næringsminister) og Johan Martinsen (eier Flexit).

PRESSEMELDING

Flexit med energiråd til ministeren

Flexit besøkte næringsminister Jan Christian Vestre og rettet fokus på hvordan smarte og energieffektive løsninger for inneklima kan ha god påvirkning på energi og miljø.

Published Last updated

Flexit ble invitert til næringsministeren Jan Christian Vestre fredag 4. november.

Her ble det diskutert tanker og ideer om å skape flere grønne, lønnsomme industriarbeidsplasser, redusere klimagassutslipp ved gjenvinning av energi og effektiv energiproduksjon i boliger, redusere behov for strømstøtte og investeringer i kraftproduksjon og lignende ved hjelp av gode løsninger for bedre inneklima i våre hjem.

– Vi ser et behov for å øke stimuleringen av markedet for energieffektivisering – som økt økonomisk støtte til å oppgradere boliger med eksempelvis inneklimasentral EcoNordic som kan halvere energiforbruket i en bolig. Potensialet er enda større i en eksisterende bolig, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad i pressemeldingen.

– Vi takker for et veldig bra møte med en pålest og interessert minister, sier Skogstad.

Flexit er en del av løsningen på å nå miljø- og bærekraftmålene, og bidrar med innspill og løsninger direkte, som i dette møtet, og aktivt i samråd med VKE og BNL. Løpende jobbes det med å vise myndighetene byggebransjens, og spesielt ventilasjonsbransjens løsninger, heter det i pressemeldingen.

Bransjens løsninger utgjør en stor forskjell og kan gjøre det mest miljøvennlige og samfunnsøkonomisk fornuftige som er å redusere behovet for energi.

Powered by Labrador CMS