Konserndirektør Kari Sveva Dowsett er fornøyd med at Petter J. Rasmussen AS nå blir en del av Multiconsult.

Multiconsult etablerer seg i Haugesund

Multiconsult overtar eierskapet av rådgivings- og arkitekturselskapet Petter J. Rasmussen AS og etablerer fast tilstedeværelse i Haugesund. Med oppkjøpet styrker Multiconsult-gruppen seg ytterligere i aksen Stavanger – Bergen.

Published

Petter J. Rasmussen AS er et rådgivende ingeniør- og arkitektselskap lokalisert i Haugesund. Selskapet ble etablert i 1994 og består i dag av totalt 15 dyktige medarbeidere. Hovedvirksomheten er innenfor mot bygg- og industrimarkedet. Multiconsult vil med oppkjøpet ta nye markedsandeler i et spennende geografisk marked, og en forsterket markedsposisjonen inn mot et voksende industrimarked.

– Vi er veldig fornøyde med at Petter J. Rasmussen AS blir en del av Multiconsult. Vi kjenner selskapet som et veldrevet selskap med dyktige medarbeidere og en kultur som passer godt inn i vår egen. Sammen med våre etablerte miljøer på Stord, i Stavanger og i Bergen etablerer vi nå en god plattform for videre vekst, både lokalt og regionalt, sier Kari Sveva Dowsett, konserndirektør Region Norge i Multiconsult.

Spennende industrimarked

Multiconsult har en lang historie som en markant ingeniørpartner innen industrimarkedet, et marked hvor også Petter J. Rasmussen AS har et tydelig fotfeste regionalt. På strekningen mellom Stavanger og Bergen er det spennende markedsmuligheter hvor synergier i selskapenes kundeporteføljer og komplementær kompetanse gjør at selskapene sammen er enda bedre posisjonert til å ta flere og større oppdrag i dette markedssegmentet.

– Oppdragenes volum og kompleksitet er voksende. For å sikre våre kunder nødvendig kapasitet og kompetanse, og ikke minst for å trygge våre ansatte og gi dem bedre utviklingsmuligheter, er vi glade for å bli en del av et ledende multifaglig miljø. Vi ser frem til å styrke og utvikle vår markedsposisjon sammen med Multiconsult, sier Arne Støle-Hansen, daglig leder i Petter J. Rasmussen AS.

Styrket markedsposisjon

Med oppkjøpet etablerer Multiconsult-gruppen fast tilstedeværelse i Haugesund og nærhet til Haugalandet, et område som er i sterk utvikling. Petter J. Rasmussen AS vil bli en viktig døråpner for at Multiconsult får et enda tydeligere grep om markedet på Haugalandet.

– Vi har en klar ambisjon om å ta markedsandeler i det regionale og det nasjonale markedet som har utspring fra Haugalandet. Nærhet til kundene er et viktig grep for å lykkes. Multiconsult og Petter J. Rasmussen AS har et felles ønske om å tilby kunder lokalt både flere og enda bedre tjenester etter at vi nå blir en del av samme selskap. Med Multiconsult-gruppens multifaglige miljø, fast tilstedeværelse i Haugesund og den gode markedsinnsikten til Petter J. Rasmussen AS, legges et godt grunnlag for å realisere denne ambisjonen, sier Kari Sveva Dowsett.

Aksjekjøpsavtalen mellom selskapene ble signert 29. mai 2024. Petter J. Rasmussen AS vil inntil videre bli videreført som et selvstendig datterselskap av Multiconsult ASA.

Powered by Labrador CMS