Ole-Petter Thunes går av som administrerende direktør i Rambøll Norge.

Går av som administrerende direktør for Rambøll Norge

Ole-Petter Thunes har etter tretten år som administrerende direktør for Rambøll Norge bestemt seg for å fratre sin stilling for å gå over i en rolle som Prosjektdirektør, med fokus på nøkkelkunder, salg og ledelse av store prosjekter. Han vil fortsette som leder for selskapet frem til en etterfølger er på plass.

Published

Ole-Petter Thunes ble leder for Rambøll Norge i 2010, og har siden vært sentral i utviklingen av selskapets posisjon i Norge.

– Ole-Petter har i løpet av disse årene bygget en sterk og kundefokusert organisasjon i Norge, sier styreleder Peter Heymann Andersen i pressemeldingen. 

– Hans unike forståelse og kunnskap rundt hvordan vi skal få til gode partnerskap med kundene gjenspeiler kulturen i selskapet. I tillegg har han et sterkt engasjement for fagene og mulighetene de gir for bærekraftige løsninger for fremtiden. 

– Som en del av Rambøll-konsernets ledergruppe har Ole-Petter vært et konstruktivt medlem og en verdsatt kollega kjent for engasjement og klare synspunkter. Jeg vil takke Ole-Petter for jobben som er gjort og det gode samarbeidet, samtidig som jeg er glad for at hans kompetanse, erfaring og genuine interesse for kundene forblir i selskapet.

– Det har vært givende og spennende for meg å lede Rambøll Norge i den endringen vi har vært gjennom. Jeg er stolt av det målrettede arbeidet våre dyktige medarbeidere gjør hver dag sammen med kundene for å utvikle løsninger som gir lavere klimafotavtrykk, legger til rette for sirkulærøkonomi, ivaretar naturmangfold, sosialt mangfold og sikrer gode klimatilpasninger for å nevne noe, sier Ole-Petter Thunes. 

– Jeg mener vi som arkitekter, rådgivere og planleggere er en del av løsningen på noen av de grunnleggende utfordringene vårt samfunn står overfor, fortsetter han. Det motiverer meg at vi i tett samarbeid med kundene virkelig har satt bærekraftig endring på dagsorden i byggenæringen, og jeg gleder meg til å kunne bruke enda mer tid på kunder, og ikke minst store og spennende prosjekter, avslutter han.

Powered by Labrador CMS