Rambølls konsernsjef Jens-Peter Saul.

PRESSEMELDING

Rambøll med skyhøy ambisjon på bærekraft

Rambøll lanserer ny fireårig konsernstrategi, som understreker den globale ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhetens innsats for å skape en bærekraftig fremtid. Ambisjonen er å drive fram en bærekraftig endring for både kunder og samfunn, og bli verdens ledende rådgivningsvirksomhet innenfor den grønne energiomstillingen.

Published

Rambøll offentliggjør i dag sin nye strategi The Partner for Sustainable Change.

Med strategien tydeliggjør Rambøll sin ambisjon om å bli en globalt ledende rådgiver innen bærekraft ved å hjelpe kunder og samfunn med å omstille seg til en bærekraftig fremtid.

- I løpet av den siste strategiperioden har Rambøll vokst med 35 prosent, og vi har bygget opp en meget sterk portefølje av rådgivningstjenester innen bærekraft på tvers av alle markeder. Vi tar nå det neste steget og går ’all in’ på bærekraft for å møte den hurtig voksende etterspørselen fra virksomheter og samfunn på rådgivning innenfor bærekraftig omstilling. Vårt viktigste bidrag er å omsette overordnede visjoner til konkrete løsninger, som er reelt bærekraftige, og hjelpe våre kunder med å løse de dilemmaer som følger med, sier konsernsjef Jens-Peter Saul.

”All in” på bærekraft

Rambøll vil fremover på alle prosjekter tilby kundene alternative løsninger til hvordan de kan forbedre bærekraften i sine prosjekter, samtidig som Rambøll vil hjelpe kunder med å utvikle strategier for bærekraftig omstilling. Rambøll vil fokusere på fire bærkraftsområder; CO2-reduksjon, utvikling av bærekraftige byer og samfunn som er gode å leve i, ressurshåndtering og sirkulær økonomi, samt biodiversitet. Alle fire er områder som er avgjørende for å forandre våre samfunn i en bærekraftig retning, og hvor Rambøll kan utgjøre en avgjørende forskjell.

- Vi vil fokusere hele vår portefølje mot disse store bærekraftsområdene i løpet av de kommende fire år. Det innebærer at vil vil samarbeide med kunder som er ambisiøse innenfor bærekraft, selv om noen av dem vil være i tidlige stadier av deres omstilling. Vi er nødt til å arbeide meget tett sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for at de skal kunne dra fordel av vår kunnskap, innovasjonskraft og designekspertise på området, sier Jens-Peter Saul.

Selv om Rambøll allerede har en sterk posisjon innen bærekraft, vil virksomheten utvikle ny ekspertise gjennom målrettede investeringer, oppkjøp og gjennom å tiltrekke seg talenter, samt strategisk utvikling av de nåværende medarbeideres kompetanse.

"Vi står overfor en stor transformasjon av vår virksomhet. Vi forventer å investere opp mot 2,5 milliarder danske kroner i oppkjøp og innovasjon, som kan styrke vår ekspertise ytterligere. Videre vil vi trene og videreutvikle våre 16.000 medarbeidere, så vi alle kan rådgi våre kunder om bærekraft. Et særlig fokus vil være å bygge opp kompetansesentre med tung spesialistkunnskap, som kan utvikle de globale ”thought leaders” som virkelig kan sette denne viktige dagsorden fremover,” sier Jens-Peter Saul.

Verdens ledende rådgivningsvirksomhet innen grønn energiomstilling

Et avgjørende mål i strategien er å bli global bransjeleder innenfor grønn energiomstilling. I dag beskjefter Rambølls forretningsenhet for energi 1.500 eksperter. Ambisjonen er å ha 2.500 eksperter innen utgangen av av 2025, som arbeider på verdens største og mest ambisiøse prosjketer innenfor grønn energi. Rambøll er allerede verdensledende innen havvind og har en ledende posisjon innenfor nye energiteknologier, som Power-2-X, hydrogen og CO2-fangst og -lagring.

Det betyr også at Rambøll vil slutte med rådgivning som bidrar til utvinning av olje og gass innen utgangen av 2025. Planen er å anvende den tunge, tekniske ekspertisen fra mange års arbeid med olje og gass i Nordsjøen til å levere rådgivining knyttet til fornybar energi. Denne omstillingen er allerede godt i gang:

- Våre eksperter innen olje og gass er teknisk meget sterke og har stor innsikt i de maritime miljøer hvor vi gjerne vil ekspandere innenfor havvind, Power-2-X og hydrogen. Vi har allerede redusert våre olje- og gassaktiviteter med 75 prosent,og akksellerer nå overføringen av vår resternede olje- og gassekspertise mot arbeid innen fornybar energi og grønn omstilling, sier Jens-Peter Saul.

Powered by Labrador CMS