BLIR INGEBORGERE: Lene K. Vaagan, Irene B. Ytterdal-Larsen, Lise Marie Nergaard og Heidi Fossland i Apurgo.

Apurgo inn som sølvpartner til Ingeborg-nettverket

– Ingeborg-nettverket gjør en fantastisk jobb med å fremme kvinner i rørbransjen og håndverkeryrket. Vi tror at det å være en del av nettverket også vil fremme Apurgo som merkevare.

Published

– Alt har eskalert rundt Ingeborg-nettverket etter pandemien i form av aktivitet, medieomtale, medlemsavtalen, antall partnere og deres aktivitet i samarbeid med nettverket. Ingeborg-nettverkets medlemmer er fremover i skoene og forberedt på fremtiden. Nå er tiden riktig for oss å gå inn som partner, sier Lise Marie Nergaard, daglig leder i Apurgo AS.

Konservativt

– Damene i vår konservative bransje er viktig for oss. De har lett for å adoptere ny teknologi, finne nye løsninger og veier til målet. Gjennom vårt partnerskap vil vi gjerne bidra til at damene blir enda bedre på alt av kunnskap, legger hun til.

Apurgo jobber med det hotteste i norsk rørbransje om dagen - energieffektivitet og vannkvalitet. 

– I en mer eller mindre konservativ bransje må man jobbe for å endre måten ting gjøres på. Det håper vi er en medvirkende årsak til at Apurgo har sett i Ingeborg-nettverkets retning, for å bidra til endring, sier leder Eli H. Heyerdahl Eide.

– Apurgo er opptatt av bærekraft og etterlever ønsket om god kjønnsbalanse i eget selskap. Lik lønn for likt arbeid er en selvfølge for Apurgo, noe vi håper andre i rørbransjen skal la seg inspirere av.

– For selv om vi er en bransje i forkant, er vi utrolig nok fortsatt ikke der at alle kvinner får samme lønn som sine mannlige kolleger - får for samme jobb. Derfor synes vi det er flott at vår nye sølvpartner Apurgo setter fokus på utfordringen slik at flere blir mer bevisst på problemstillingen.

– Vi oppfordrer Apurgo og andre partnere til å ta plass i nettverket og bidra med fremsnakk og aktiviteter som samler, og løfter bransjens kvinner - dette tror vi blir matnyttig for oss alle, avslutter Eide.

Mangfold og kjønnsbalanse

– Apurgo har 15 årsjubileum i år og har vokst sakte, men sikkert hele veien. Da jeg begynte i 2018 var vi fem stykker, nå er vi 19 ansatte. Fire kvinner og resten menn, fortsetter Nergaard.

– Vi har kvinnelig styreleder i Heidi Fossland som jobber som til daglig jobber i NTNU Energy Transition Initiative. Irene B. Ytterdal-Larsen er Teamleder FoU og Lene Vaagan som administrasjons- og markedsansvarlig, i tillegg til meg som daglig leder. Det vi ikke har lyktes like godt med til nå, er å få kvinner inn i tekniske stillinger. Det står høyt på ønskelisten, smiler hun.

Stolt Ingeborger

Ingeborg-nettverket har fått til mer enn andre nettverk. De hadde stor betydning for å få kvinnelige garderober på byggeplasser og de har gjort det bedre å være kvinne i rørbransjen.

-Gullpartnerne til Ingeborg-nettverket har lyktes i større grad med å rekruttere kvinner til tekniske stillinger, det tillegger vi også nettverket. Det å være partner til Ingeborg-nettverket gir oss et kvalitetsstempel rett og slett. Nå er vi også stolte Ingeborgere, avslutter Nergaard.

Powered by Labrador CMS