HELSE: De skal holde seg smittefrie på helsebygg – ny legevakt for Oslo er blant prosjektene der Assemblin har rørleggerarbeidene.

Glad for enda strengere tiltak

ØKERN: Byggeplassene i Oslo får strengere koronatiltak. – Det er bra at det blir strengere regler og testing, sier Assemblin-sjef Torkil Skancke Hansen.

Published

Den som ikke følger nye smittevernregler på byggeplassen, risikerer et halvt år i fengsel. Foreløpig er det ikke klart hvordan reglene kommer til å se ut. Men byggenæringen ønsker strengere tiltak velkommen.

Byrådsleder – og rørlegger – Raymond Johansen varsler en ny forskrift med klare regler for byggeplassene.
– Vi opplever at arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene har forståelse for disse tiltakene, sier han.

Bevegelse mellom byggeplassene

Byggenæringen venter spent på hvordan reglene skal se ut og når de kommer. I Bergen for to og en halv uke siden var BNLs bransjestandard om smittevern utgangspunkt da reglene ble strammet inn og det var fare for at alle byggeplassene i kommunen kunne bli stengt.

Men rørleggerne møtte en ekstra trussel: Begrensninger på det å arbeide på mer enn én byggeplass. Til slutt ble reglene tolket slik at også rørleggerne fikk mulighet til å gjøre jobben sin.

BNL-sjef Jon Sandnes har formidlet at medlemmene tar smittevern på alvor og tåler strenge reguleringer.
– Vi har påpekt utfordringer med begrensninger på bevegelse mellom byggeplasser. Vi håper Oslo kommune fatter vedtak som gjør både smittevern og nødvendig aktivitet i næringen vår mulig, sier han.

Sier ja til testing

Assemblin er blant dem som bygger for helse i Oslo akkurat nå. Ny legevakt, med det kommunale selskapet Omsorgsbygg Oslo som byggherre, er blant prosjektene der Assemblin har rørleggerarbeidene. Administrerende direktør Torkil Skancke Hansen er glad for strengere regler og at alle må regne med å bli testet på byggeplassen.

STILLER OPP: Torkil Skancke Hansen stiller opp på smitteverntiltakene for å holde byggeplassene åpne.

– Vi har fulgt strenge smitteregler på prosjektene hele tiden. Det er bra at det blir strenge regler og testing. Det er vi for. Vi vil gjøre hva som helst for ikke å få smitte, sier han og oppsummerer:

– Byggebransjen har gått hele koronatiden og stort sett gått veldig bra. Så er det noen få utbrudd på prosjekter, men det må vi regne med når det er så mange byggeplasser i Norge som går. Vi må forvente at det blir noe smitte der, også.

Får ikke inn svensker

Assemblin har hatt noen enkelttilfeller av smitte, men det har gått bra og byggeplassene har kunnet holde åpent.
– Hvis det blir større testing så det blir tryggere for guttene, er det bare bra, sier han. Det eneste Hansen ser på som en overreaksjon, er stengt grense slik at svensker ikke slipper inn selv om de tester seg og følger reglene.

– Vi kan gjerne stramme til på testing bare vi klarer å holde bransjen gående. Byggebransjen har gått for fullt i hele koronaperioden med bare marginale utfordringer. Strenge smittevernregler klarer vi alltid, lover Assemblin-sjefen.

Powered by Labrador CMS