Daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland.
Daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland.

BÆREKRAFT

NemiTek bygger bærekraftstrategi

NemiTek tar nytt initiativ innen bærekraft og måler engasjementet blant medlemmene.

Published Last updated

- Som forening er vi først og fremst opptatt av å dekke medlemmenes behov for kompetanse innen bærekraft. Videre vil vi også å bidra til at VVS-bransjen blir best mulig rustet til å kunne oppnå nye markedsmuligheter som en løsningsleverandører innen bærekraft, sier daglig leder i NemiTek, Thor-Jostein Egeland.

Thor-Jostein Egeland: Bærekraftsledelse som konkurransefortrinn

Medlemsundersøkelse

NemiTek har i disse dager sendt ut en spørreundersøkelse om bærekraft til medlemmene for å kartlegge interesse og kompetansebehov.

- Generelt er vi svært opptatt av å lytte til medlemmene våre, også når det kommer til dette teamet. Bærekraftstrategien som vi er i gang med å bygge vil være medlemsrettet og fokusere på mulighetsrommet og det skapende som ligger i bærekraft, sier Egeland.

Han håper at så mange som mulig svarer på undersøkelsen som er sendt ut.
- Mengden data vi får tilbake er viktig. Får vi mange til å svare vil vi kunne spisse strategien ytterligere og gi hvert enkelt medlem et bedre tilbud av produkter og tjenester.

Gir muligheter

Bærekraft og miljø blir stadig viktigere for rammebetingelsene for bygg- og eiendomsbransjen. Og endringene kommer raskt. Det skaper utfordringer, men også muligheter for VVS-bransjen. Store muligheter, ifølge Harald Jarnes Lillebø.

- Jeg mener at NemiTeks medlemmer har fantastiske muligheter fremover. Vi vil både kunne få økte oppdrag og ikke minst få nye og mer sentrale roller i arbeidet med fremtidens bygg. Omstillingen til bærekraft flytter fokus fra kvantitet og prismarginer, til kvalitet og holdbarhet. Vår rolle som leverandør av produkter og tjenester til fremtidens bygninger vil kunne gå fra en mer usynlig underleverandør til å bli nøkkelpersoner som bidrar med smarte løsninger, mener Lillebø.

Harald J. Lillebø: Bærekraftsomstilling kan gi store muligheter for VVS-bransjen

Lillebø er daglig leder i Energiråd AS. Nylig gikk han ut av hovedstyret i NemiTek etter en lang periode som nestleder.

Harald Jarnes Lillebø.
Harald Jarnes Lillebø.

- Vi vil bli etterspurt for den kunnskap vi har til å kunne sikre at ønskede kvaliteter faktisk blir oppnådd. Fra fokus på lavest mulig pris ved innkjøp, vil fokus flyttes til hele livsløpet. Fra dagens fokus på å tilfredstille minimumskrav, vil bærekraft flytte fokus over på hvordan man kan få til smarte og sirkulære løsninger, med minst mulig ressursbruk. Å være bærekraftig er ikke en statisk tilstand, men en prosess for stadig å bli bedre. Vi har fremover mulighet til å bli en løsningsleverandør som bidrar til å skape et mer bærekraftig samfunn.

- Når stadig færre bygg skal rives og mer skal rehabiliteres, vil behovet for kunnskap til å finne de beste løsninger for hvert enkelt tilfelle, gi oss spesielt store muligheter, fremhever han.

Spesialkompetanse innen bærekraft

Nå er Lillebø og Energiråd AS engasjert av foreningen for å bygge NemiTeks nye strategi innen bærekraft.

- Jeg og mine kolleger i Energiråd har vært engasjert i foreningen i mange ulike roller over lang tid. Vår omfattende kjennskap til foreningen, kombinert med vår spesialkompetanse innen bærekraft, gjør at vi er engasjert til å bidra i utviklingen av bærekaftsområdet for foreningen.

- Medlemsundersøkelsen som nå er ute er noe av det vi har arbeidet med og vi ser frem til å være aktivt engasjert i det videre arbeidet med å få frem nye tilbud og tjenester. Her vil det komme mange nye og spennende tilbud, som vil gjøre medlemskapet i NemiTek enda mer verdifullt i tiden fremover, sier Lillebø.

#bærekraft

Powered by Labrador CMS