INNGÅR AVTALE: Finanssjef i Møller Eiendom, Marianne Storli og Morten Kirkebøe i Nordea.

Møller Eiendom inngår rekordstort bærekraftlån

Møller Eiendom har inngått den hittil største bærekraft-koblede finansieringspakken innen næringseiendom i Norge. Lånebetingelsene er knyttet opp mot selskapets prestasjon innenfor bærekraft.

Published

– Strategien vår er å ligge i forkant av kravene som kommer innenfor bærekraft. Det å knytte sammen vilkårene i våre låneavtaler med vår prestasjon innenfor bærekraftsområdet ser vi på som en naturlig del av det å forberede oss på fremtiden. Trenden er for oss ganske klar, sier Marianne Storli, finanssjef i Møller Eiendom i pressemeldingen.

Avtalene omfatter en vesentlig del av selskapets totale lånerammer og beløper seg til 4,7 milliarder kroner. Strukturen på bærekraft-linken er identisk i samtlige låneavtaler. 

Den bærekraft-linkede finansieringspakken er etter det man kjenner til den hittil største som er inngått innen næringseiendom i Norge.

Årlige krav til forbedring

De bærekraft-linkede låneavtalene er knyttet opp til selskapets hovedmål innenfor bærekraft som er å redusere energibruken i eiendomsporteføljen år for år, samt øke andelen inntekter som selskapet definerer som «bærekraftige».

– Med dette får vi tydelige krav om forbedring innen energibruk og energimerking av våre eiendommer. Vi mener at dette blir viktig for langsiktig verdiskapning og kundetilfredshet i årene som kommer, sier Marianne Storli. 

–  Vi vil dessuten arbeide videre for at alle våre lån fremover enten skal være grønne lån eller ha en bærekraft-link, legger hun til.

Først ute med EUs taksonomi

Møller Eiendoms mål om bærekraftig inntekt er bygget på EUs taksonomi. Låneavtalene er etter det man kjenner til, den første i sitt slag innen næringseiendom i Norge der målet om andel bærekraftig leieinntekt i låneavtalen er basert på dette nye regelverket fra EU.

– Vår definisjon er en fortolkning av EUs taksonomi med tilpasninger for norske forhold. Dette har vi vært nødt til å gjøre for å få til en praktisk tilnærming, da det er en del rom for fortolkning som vi har vært nødt til å rydde til side for å gjøre det mulig å knytte regelverket opp i kommersielle avtaler, påpeker Storli.

Nordea har vært bærekraftskoordinator, og bærekraft-linkede låneavtaler er inngått med Nordea, DNB, SEB og Handelsbanken.

– Vi er svært glade for at vi kom i mål med prosessen og har fått på plass en struktur for bærekraft-linkede lån som Møller Eiendoms relasjonsbanker kunne enes om. Kriteriene som ligger til grunn for avtalen viser vei i forhold til de krav vi forventer vil bli mer og mer relevant for selskaper innen næringseiendom fremover, sier Morten Kirkebøe i Nordea.

Powered by Labrador CMS