GOD KJENT: – En interessant prosess, mener driftssjef i Polaris Eiendom, Martin Johansen, om miljøsertifiseringen av det fem etasjer høye NAV-bygget i Bodø sentrum. Sertifikatet gjelder i tre år framover.

ENERGI OG MILJØ

– Krevende, men interessant med miljøsertifisering

BODØ: CO2-sensorer, belysning, busstabeller og avstand til dagligvare og treningssenter. Alt dette og langt mer måtte Polaris Eiendom sette seg inn i for å få miljøsertifisert NAV-bygget i Bodø. – Det er ikke akkurat speed dating, men vi har blitt veldig godt kjent, sier driftssjef Martin Johansen.

Published Last updated

Bygget som Johansen nå har blitt bestevenn med, er et 7.727 kvadratmeter stort bygg i Bodø sentrum, der NAV - med sine rundt 200 ansatte - er leietakere. NAV-bygget er ett av svært få i Nord-Norge som har fått sertifiseringen BREEAM In-Use, en internasjonal sertifiseringsordning for eksisterende bygg.

Å komme dit var en krevende prosess, men Polaris Eiendom mener det er viktig at de har gjort denne jobben.

Vil gå foran

– Vi har et kollektivt ansvar for å ta vare på planeten, og derfor ønsker vi å framtidssikre byggene våre. Som en stor aktør i Nord-Norge er det nok lettere for oss å gå foran, enn for et familieeid, lite firma som eier ett bygg. Det er ganske omfattende å sette seg inn i og kostbart å gjennomføre, sier Ben-Ruben Heimstad, som er eiendomsdirektør i Polaris Eiendom.

BREEAM In-Use-standarden har seks sertifiseringsnivåer, fra akseptabel til «Outstanding». NAV-bygget fra 2009 fikk karakteren «Very good». Da er alt fra vann- og energiforbruk, HMS og ulike tilbud i nærområdet grundig gjennomgått og dokumentert.

– Det har vært en stor jobb og en veldig interessant prosess. Du kommer ordentlig under huden på bygget, sier Martin Johansen, som er ansatt som driftssjef i Polaris Eiendom. 

Han har hatt ansvar for å samle dokumentasjonen, som så har vært gjennomgått av en revisor fra Norconsult.

Større interesse

På landsbasis er det i dag 284 bygg som er sertifisert etter denne foreløpig eneste miljøstandarden som finnes og brukes for eksisterende bygg i Norge. Å sertifisere bygg i henhold til BREEAM In-Use har vært en mulighet i Norge siden 2016. 

Viktig faktor. Fjernvarmeanlegg med vannbåren varme i bygget ga plusspoeng i sertifiseringsprosessen til BREEAM In-Use.

At man har på plass en miljøsertifisering kan være en fordel både når man skal inngå nye leiekontrakter og for å få grønne lån fra banken.

Evija Izaka er seniorrådgiver hos Evotek, med BREEAM-sertifisering som spesialfelt. Hun sier interessen for BREEAM In-Use er økende.

– Det er en mulighet for å gå fra påstander til dokumentasjon om et byggs miljøkvaliteter – et konkret bevis på at du er grønn, sier Izaka.

Så langt i år er cirka 80 eksisterende bygg sertifisert. BREEAM In-Use-standarden er todelt; man kan sertifisere selve bygget og forvaltningen av bygget. Izaka håper at flere skal benytte seg av del to av ordningen.

GODLUKT: Ventilasjon er montert gjennom skapene og hindrer den klassiske garderobelukta.

– Da får man også dokumentert at bygget blir driftet på en bærekraftig måte, forteller hun. 

Det betyr at det foreligger nødvendige drifts- og vedlikeholdsrutiner og at virksomheten har kontinuerlig fokus på sitt arbeid med å redusere byggets fotavtrykk i form av lavere energi- og vannforbruk.

Lang ventetid

Polaris Eiendom har bygg i Tromsø, Bodø, Narvik og på Sortland i Vesterålen. NAV-bygget i Bodø er deres første som har fått BREEAM In-Use-sertifisering. De håper å kunne lage seg et malverk som gjør jobben med sertifisering enklere framover. Da kan det også komme andre aktører til gode.

– Vi er positive til å dele erfaringer med andre som ønsker å gjøre dette, sier Ben-Ruben Heimstad.

Nå venter de på at nabobygget, som huser Luftfartstilsynet, skal komme gjennom samme mølla. Dokumentasjonen er sendt inn for lengst.

– Det er dessverre veldig lang ventetid for å få alt behandlet, slår Heimstad fast.

Flytter prosessen til Norge

I dag er det BRE Group utenfor London som forvalter BREEAM In-Use-ordningen, også for norske eiendommer. Men organisasjonen Grønn Byggallianse, som eier, forvalter og drifter BREEAM-NOR-ordningen for nye og renoverte bygg, jobber for å overta BREEM In-Use i tillegg.

KJAPPERE: Grønn Byggallianse er i ferd med å overta BREEAM-sertifiseringen av eksisterende bygg i Norge. – Det vil gjøre jobben enklere og raskere for byggeierne, lover sertifiseringssjef Viel Sørensen.

– I løpet av 2024 overtar vi deler av sertifiseringsprosessen og skal etablere en norsktilpasset manual som er bedre egnet for norske forhold. Fra starten av 2025 vil det trolig være vi som opererer hele BREEM In-Use-ordningen i Norge, inklusiv å utstede sertifikatene, sier sertifiseringssjef hos Grønn Byggallianse, Viel Sørensen.

Hun mener det allerede neste år vil merkes godt på behandlingstiden at deler av prosessen blir flyttet fra England til Norge.

Martin Johansen i Polaris Eiendom er glad for at i hvert fall ett av deres bygg er i mål, og dét uten at de måtte gjøre store ombygginger.

– Vi kartla bygget før vi bestemte oss for å gå for sertifisering og så at vi lå godt an uten å måtte gjøre omfattende tiltak. For oss var det en fin inngang for å bli kjent med denne ordningen, sier han.

Powered by Labrador CMS