Nordisk råds miljøpris fokuserer i år på bærekraftige bygg

I 2024 skal prisen på 300.000 danske kroner gå til noen i Norden som har gjort noe spesielt for å bidra til utviklingen av en bærekraftig byggsektor. Fra i dag og fram til 30. april har offentligheten mulighet for å innstille kandidater til prisen.

Published

Nordisk råds miljøpris hedrer i år bærekraftige bygg med spesielt fokus på transformativ (også kalt adaptiv) gjenbruksarkitektur og regenerativ arkitektur. 

– Det finnes mange forbilledlige eksempler på bærekraftig og klimavennlig bygging i hele Norden. Priskomiteen for Nordisk råds miljøpris håper prisen kan være med på å sette dem på kartet og bidra til den offentlige debatten om hvor viktig det er at byggebransjens klimaavtrykk blir redusert, uttaler Hólmfríður Þorsteinsdóttir, leder for bedømmingskomiteen for Nordisk råds miljøpris. 

Settes på kartet

Byggebransjen står i dag for cirka 40 prosent av det globale utslippet av CO2. I en tid med behov for økt byggevirksomhet er dette en uholdbar situasjon. I teksten som beskriver årets tema, legger priskomiteen spesiell vekt på forutsetningene vi gir videre til kommende generasjoner.

– Priskomiteen håper prisen kan være med på å sette dem på kartet og bidra til den offentlige debatten om hvor viktig det er at byggebransjens klimaavtrykk blir redusert, sier Þorsteinsdóttir.

Alle kan foreslå

Innstillingsprosessen til Nordisk råds miljøpris er åpen, og alle kan derfor innstille kandidater til nominering. 

– Vi håper å se innstillinger som favner både privatpersoner, lokale organisasjoner og store bedrifter, og prosjekter som prioriterer bærekraft- og klimahensyn i arbeidet sitt. Enten ved å teste nye måter å transformere eksisterende bygg og infrastruktur på, eller ved å bygge regenerativt, sier Þorsteinsdóttir.

Hvem kan forelås?

Prisen tildeles en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller person som på forbilledlig vis har klart å integrere hensynet til natur og miljø i sin virksomhet eller yrkesutøvelse, eller på annen måte har gjort en ekstraordinær innsats for natur og miljø. Den eller det som prisbelønnes, skal ha et nordisk perspektiv og ha sitt virke i Norden og/eller i relasjon til parter utenfor Norden. For årets tema gjelder at det er mulig å innstille både bygninger og infrastruktur.

Tidsfristen for nominering er tirsdag 30. april 2024.

Fakta

Nordisk råds miljøpris ble utdelt første gang i 1995 og har som formål å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i Norden. Temaet for prisen skifter fra år til år. I 2024 er det bærekraftige bygg. Nordisk råd deler også ut en litteraturpris, en musikkpris, en filmpris og en pris for barne- og ungdomslitteratur. Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Powered by Labrador CMS