FORFATTER: Svein Morten Sørensen blir en av tre forfattere som skal sørge for at byggdrifterfaget får egne lærebøker på skjerm og papir.

BYGGDRIFT

Nye lærebøker for byggdrifterfaget

Endelig får byggdrifterfaget offisielle lærebøker. Nye læretekster skal være klart i 2024, og Fagbokforlaget lover at digitalversjonen også får følge av bøker på papir.

Published

Byggdrifterfaget er ungt, og offisielle læremidler har det aldri hatt. Det som finnes i tillegg til Vaktmesterskolen, er det de forskjellige teorikurs-tilbyderne som har utviklet.

Ulik kunnskap

Resultatet er at lærlinger og praksiskandidater ikke får tilgang til den samme kunnskapen. Det mener Fagforbundet, YS, Norsk Arbeidsmandsforbund, Fagakademiet og AOF, som skrev brev sammen for å få inn byggdrifterfaget på listen over smale fag som får støtte til læremidler.

– Materiellet er oppstykket ved at det er forskjellig innhold hos forskjellige aktører. Det kan gjøre det uoversiktlig for lærling, veileder og praksiskandidater, ifølge brevet. Dessuten er de gamle lærebøkene både utdaterte og dårlig tilpasset behovene til lærlingene og lærebedriftene.

Tiårsjubileum

– I tillegg er det kommet nye læreplaner, sier Ingvild Sommer.
Hun er redaksjonssjef for undervisning i Fagbokforlaget, som skal lage de nye læremidlene.

I 2024 er det ti år siden byggdrifterfaget ble opprettet med egen læreplan. Svein Morten Sørensen er glad for at det nå kommer nye læremidler. Sørensen sitter i Fagforbundets faggruppe for byggdrift og eiendomsforvaltning og er en av de tre forfatterne som skal skrive de nye lærebøkene.

– Det finnes veldig lite opplæringsstoff laget spesifikt til byggdrifteren. Det blir veldig mye klipp og lim, sier han.

– Det er for så vidt ikke noe feil i det, og det som mange bruker, er sikkert brukbart. Men det blir privatisert, på et vis – det er AOF, Folkeuniversitetet eller den enkelte «læringsanstalten» som eier stoffet. I starten var jo faget veldig lite. Da var ingenting samlet. Vi kopierte ark som kanskje særlig praksiskandidaten måtte lete frem og bruke sine egne analytiske evner, sier Sørensen.

Kommunene

Han trekker også frem utfordringen med at kommunene ikke har noen tradisjon for å ta inn byggdrifterlærlinger.

– Kommunene er i utgangspunktet flinke til å ta inn lærlinger. De har til og med kommunestyrevedtak på kanskje både én og to lærlinger per 1000 innbyggere. Men hvem tar de inn? Helse, barne- og ungdomsarbeidere og litt IT. Ingen kommuner er vant til å ta inn lærlinger fra håndverksfag, sier Sørensen.

Resultatet er at kommunene må ha et sett lærebøker som kan vise hva lærlingen trenger av praksis og hvordan kommunen kan følge og støtte lærlingen med den teoretiske kunnskapen, mener han.

Digitalt og bøker

– Det er veldig viktig å få til systematiserte læringstekster. Så blir det en digital verden og raskt å endre digitale læremidler hvis det skulle komme nye ting, sier han.

Det er da også til digitale læremidler at Fagbokforlaget har fått støtte.
– Når du skal studere på egen hånd, slik som praksiskandidatene ofte må, kan det være greit å ha en bok å støtte seg til. Derfor kommer vi til å lage en bok på egen kost, sier Ingvild Sommer.

– Vi lager digitale læremidler så praktiske som mulig. Vi bruker mye videomateriale og multimedia der vi legger vekt på det praktiske og viser gjøremåter og håndlag, forteller hun.

De skal lage læremidlene

De tre forfatterne som skal skrive de nye læremidlene for byggdrifterfaget, er:

– Rune Berg, fagleder for bygg- og eiendomsavdelingen i Indre Fosen kommune, som også har vært sensor og leder i prøvenemnda i Trøndelag.

– Svein Morten Sørensen, byggforvalter i Larvik kommune og medlem i faggruppen for byggdriftere i Fagforbundet.

– Jon Eirik Standal Darre, fagskoleingeniør i automasjon med fagbrev som automatiker og master i praktisk-pedagogisk utdanning.

I referansegruppen sitter:

– Lars Holer, fagansvarlig i AOF.

– Trude Merethe Sanna, enhetsleder i Viken fylkeskommune.

– Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Olav Strømmen, rådgiver i Fagforbundet.

– Øyvind Tingstad, kompetanserådgiver i Fagakademiet.

Powered by Labrador CMS