ENØK: – Energikommisjonens anbefalinger er i tråd med hva vi og en rekke andre organisasjoner har sagt, fastslår rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Energikommisjonen gir klar beskjed til Enova

Blant annet at støtteordninger for næringsbygg og boliger gjeninnføres og utvides. – Det er positivt at anbefalingene er så konkrete, sier rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen.

Published

Onsdag la Energikommisjonen fram sin rapport, hvor den blant annet anbefaler at krafttilgangen økes med opp til 60 TWh innen 2030.

Av dette skal 20 TWh frigjøres med omfattende energieffektivisering. For å realisere dette har Energikommisjonen blant annet fire klare og konkrete anbefalinger knyttet til Enova:

  • Overordnet mener kommisjonen at Enovas mandat må endres slik at det omfatter energieffektivisering for alle sektorer.
  • For energieffektivisering i boliger og yrkesbygg foreslår kommisjonen at Enovas mandat endres slik at det omfatter energieffektivisering.
  • Kommisjonen foreslår å gjeninnføre og utvide støtteordningene til energieffektivisering som Enova hadde for næringsbygg og boligbygg. Ordningene må omfatte tilskudd til modne og velprøvde energitiltak etter nærmere definerte kriterier.
  • For å utnytte mer overskuddsvarme fra industrien må Enova støtte energieffektivisering, og såkalt moden teknologi som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom

Raskeste vei til mer kraft

– Dette er i tråd med hva vi og en rekke andre organisasjoner har sagt, og i tråd med stortingsvedtakene om energieffektivisering fra i høst, poengterer Baardsen i pressemeldingen.

Nå håper Varmepumpeforeningen og de andre organisasjonene at regjeringen raskt følger opp anbefalingene fra Energikommisjonen.

– Mer effektiv bruk av energi er den raskeste måten å sikre bedre tilgang på kraft. Det å effektivisere energibruk boliger og bedrifter gir også bedre økonomi for privatpersoner og bedriftseiere, poengterer Baardsen.

Tror på 15 til 20 TWh energieffektivisering i bygg

Kommisjonen poengterer at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye energieffektivisering det er mulig å få til i bygg. Den mener likevel det er realistisk med i størrelsesorden 15-20 22TWh innen 2030 sammenlignet med energibruken i 2015.

– Dette er betydelig, men i tråd med hva blant annet NVE har funnet i sine analyser, kommenterer Baardsen.

Varmepumper med viktig bidrag

Energikommisjonen mener også at økt bruk av varmepumper kan bidra med størrelsesorden 6-11 TWh omgivelsesvarme innen 2030.

– Dette er i tråd med tidligere analyser fra Gehør og Multiconsult, men det forutsetter en mye sterkere virkemiddelbruk i både eksisterende og nye bygg, poengterer Baardsen.

Powered by Labrador CMS