STRYKES: Inneklima er så komplisert at artikkelen om kvalitet på inneklimaet kommer til å bli strøket fra det nye direktivet for energiytelse i bygninger, sier teknologitalsmann Jarek Kurnitski.

VENTILASJON

Energi går ut over inneklimaet – fagfolk slår alarm

BRUSSEL: Energibruken skal ned, men på veien dit glemmer myndighetene å stille krav til inneklimaet. Nå advarer ekspertene mot ensidig energisparing.

Published

– Komplisert! Det er oppsummeringen til Jarek Kurnitski. Han advarer mot å spare energi uten å tenke på hva sparingen fører til for inneklimaet.

Kurnitski er professor i energi og inneklima og leder teknologi- og forskningskomitéen i Rehva. På det årlige Brussel-toppmøtet til den europeiske bransjeorganisasjonen tok han for seg det kommende bygningsenergidirektivet EPBD.

Hvordan reglene kommer til å se ut, er ikke sikkert ennå: 

– En god regel er at ingenting er avgjort før alt er avgjort, som Silvia Rezessy i energidirektoratet til EU-kommisjonen sier det.

Ikke innemiljøkrav

– Vi vet at det er sannsynlig at den nye paragrafen om kvalitet på innemiljøet kommer til å bli strøket fra direktivet. Det illustrerer hvor komplisert temaet er. Direktivet skal handle om energi. Det er ikke noe krav om generelle forbedringer av innemiljøet, og det er helt klart en utfordring for oss, sier Janek Kurnitski.

Han snakker på vegne av en organisasjon som samler 120.000 ingeniører – de som designer løsningene for oppvarming og kjøling, men også for temperaturkomfort, ventilasjon og luftkvalitet.

 – Det er et problem i direktivet at vi snakker mye om energisparing og å renovere de verste bygningene, men ikke om innemiljø. Meldingen fra oss er at ventilasjonskrav er avgjørende når vi snakker om all slags rehabilitering, og det er veldig viktig når vi snakker om rehabilitering av boliger. Dette er en massiv jobb som allerede bør være i gang over hele Europa, sier Kurnitski.

Trenger smart styring

Etter hvert som nye og gamle bygninger oppgraderes til nullutslippsbygg, trengs det smart overvåking og styring. På det området er det til gjengjeld fare for at kravene blir altfor omfattende og detaljerte.

– Nullutslippsbygninger som ikke er boliger, skal utstyres med måle- og kontrollutstyr for å overvåke og regulere luftkvaliteten innendørs. I eksisterende bygninger som moderniseres, skal det pålegges å installere slikt utstyr når det er teknisk og økonomisk gjennomførbart. Selv om det ikke gjelder boliger, er det i det minste en begynnelse, sier Kurnitski.

Kan ikke måle alt

Han forteller om en hverdag der ekspertene må gi lange forklaringer på hvorfor det ikke er mulig å måle hver enkelt kilde til forurensning i inneluften. 

– Det er en cocktail av forurensende stoffer. Det er ikke mulig å overvåke hvert eneste ett av dem, sier han.

Ifølge Kurnitski er det nok å passe på CO₂ og svevestøv, i tillegg til luftfuktigheten på våtrom. CO₂-målingene viser hvor godt ventilasjonen virker. Målinger av svevestøvet passer på at uteluften er godt nok renset og filtrert før den kommer inn og at det ikke er noen viktige kilder til svevestøv innendørs.

Må velge

Professoren får støtte fra håndverkerne:

– Jeg er ikke sikker på om jeg tror på det nye direktivet. Jeg lurer på om det er det beste verktøyet for å løse problemet med innendørs luftkvalitet, sier Oliver Jung. 

Han er generalsekretær i GCP Europe. Det er den europeiske organisasjonen for installatørbedrifter, der blant andre Rørentreprenørene Norge er med. Jung har fått praktiske eksempler fra medlemmene på hvordan EU-kravene ikke virker:

– Vi ser at EPBD overfokuserer på energisparing og energiytelse. Hvis du skal ha høyest mulig score på et nybygg, så kommer du til et punkt der du må gjøre et valg mellom energisparing og luftkvalitet. Nå for tiden velger alle energisparing, sier Jung.

VALG: Både akademikere og installatører kritiserer at du må velge mellom energisparing og inneklimakrav.
Powered by Labrador CMS