Nye verktøy tas i bruk i jakten på fukt.

Effektive verktøy i jakten på fukt i bygninger

Hvordan finner vi fukt? Ved å kartlegge fra lufta, med sensorovervåkning eller med bedre tilstandskartlegging? Dette er noe av det du får høre mer om på Nasjonalt fuktseminar 17. april.

Published

Fukt i lukkede konstruksjoner er problematisk for bygningen og bygningsbrukerne, og kan være vanskelig å oppdage i tide til å treffe tiltak. Fredrik Rist fra Inotek har stor tro på at kartlegging med drone kan bidra til å oppdage fuktskader i klimaskjermen. 

– Det er særlig bruken av droner som automatisk kan ta termogrammer, altså bilder som viser overflatetemperatur, over store flater og gjerne gjentatt over tid, som har potensial til å avdekke fuktighet på avveie, forteller han.

Deler råd og utfordringer

Inotek samarbeider med SINTEF i et forskningsprosjekt om å avdekke varmetap i ytterkonstruksjoner, og der hvor varmetapet skyldes at det står vann i vegger og tak, er det naturligvis ekstra viktig å få satt i gang utbedring.

Det er likevel ikke bare å kjøpe en drone og snurre i vei. Fredrik Rist vil derfor dele noen av utfordringene ved metoden, og hvordan man møter disse, med deltakerne på Nasjonalt fuktseminar på Ullevål 17. april.

Også Stig Geving fra SINTEF er opptatt av fukt i tak, og har spesielt sett på bruk av innebyggede sensorer som hjelpemiddel. Til forskjell fra dronene kan innebyggede sensorer sende signaler kontinuerlig, men til gjengjeld vil man være mer avhengig av plasseringen. Fuktseminardeltakerne vil få innblikk i erfaringen fra langvarig overvåkning.

Fra boligkjøp til helse

Karlegging av fukt i boliger er en krevende øvelse, der lukkede konstruksjoner med noen få unntak forblir lukket og den bygningssakkyndige vanskelig kan velge årstid eller værforhold for tilstandsvurderingen. 

Etter at den nye forskriften om «tryggere bolighandel» kom i fjor, har arbeidsgruppen for NS 3600 lagt ned et stort arbeid i å revidere standarden for tilstandsrapporter så de kan bli så nyttige som mulig. Claus Norsted, som leder gruppen, vil presentere et rykende ferskt høringsutkast til deltakerne. 

– Her gjelder det å følge med på hva som kommer, for de økonomiske konsekvensene kan bli store både for kjøper, selger og den som har utarbeidet rapporten, sier seniorforsker Sverre Holøs i SINTEF.

En annen gruppe som har tatt på seg en stor og vanskelig jobb er forskerne ved Folkehelseinstituttet, som systematisk kartlegger kunnskapen om fukt og helse. De har funnet 29 000 sammendrag av artikler, som nå er redusert til 10.500.

Rune Becher, som leder arbeidet, vil oppdatere oss om status og foreløpige funn på seminaret, men kan forståelig nok ikke love at alle de 10.500 arbeidene er gjennomgått.

Powered by Labrador CMS