STUDERER: Boksen, som bare er som et lite sikringsskap var ute på et anlegg og derfor ikke tilgjengelig for «synfaring». Men resultatet ser du på skjermen til Harald Aakre, levende data som forteller om temperatur og effekten i en fettutskiller på et hotell i Bergen.
STUDERER: Boksen, som bare er som et lite sikringsskap var ute på et anlegg og derfor ikke tilgjengelig for «synfaring». Men resultatet ser du på skjermen til Harald Aakre, levende data som forteller om temperatur og effekten i en fettutskiller på et hotell i Bergen.

BYGGDRIFT

Har gjort det lett å hente data fra eldre anlegg

80 prosent av alle tekniske anlegg er frakoblet og uten data. Boksen, med det klingende navnet «The Box», kan gjøre alle anlegg smarte over natten.

Published Last updated

– Vi har ikke kommet opp med et navn på boksen, men prosjektnavnet er «The Box», så da blir det vel det, ler Harald Aakre i Chr. Vestrheim.

Samler data

Sammen med Tommy Hagenes i Energy Control har Aakre utviklet en boks for å hente data fra enkle varme- og kjøleanlegg som i dag opererer frakoblet.

Bakgrunnen er at svært mange bygg og tekniske anlegg i dag opererer i sin egen verden, uten at noen, noen gang, har hentet ut data fra dem.

Man vet dermed lite om hvordan de presterer eller oppfører seg.
– Boksen gjør det mulig å hente data ut fra disse anleggene, slik at man ikke lenger famler i blinde. Man samler data som gjør det mulig å ta gode, faktabaserte, valg, sier Aakre.

Han forteller at boksen er satt sammen av produkter som i dag er hyllevarer og at den kan utrustes etter hvert enkelt behov. Det mest nærliggende er kanskje å hente ut data for energibruk, temperatur og trykk.

– Over tid vil man så kunne spore en utvikling og eventuelt se en trend, samt gjøre justeringer og se hvordan det slår ut, sier Aakre.

I en pilotfase

Fra boksen sendes dataene opp i skyen, hvor de kobles opp mot EC Dashboard, en digital portal og et verktøy for effektiv eiendomsdrift, hvor alt av data blir gjort tilgjengelig.

– Dette skal ikke bli et nytt SD-anlegg, men det vil også være mulig å gi enkle styrekommandoer, slik at anlegget til en viss grad blir fjernstyrt, sier Aakre.

«The Box» er foreløpig i en pilotfase og den blir for øyeblikket testet ut på flere anlegg i Bergen.

– Vi ser allerede gode resultater i de anleggene hvor vi har testet løsningen, sier Aakre.

Kontrollerer temperatur i fettutskillere

Noen av anleggene hvor piloten nå testes ut, er fettutskillere på storkjøkken i bergensregionen.

– Dette var ikke et bruksområde som vi umiddelbart hadde sett for oss, men i slike fettutskillere er det viktig at temperaturen holdes under 30 grader. Går temperaturen over blir fettet for tyntflytende, noe som er uheldig og som kan resultere i at Bergen kommune krever et større anlegg, sier Aakre.

På de aktuelle anleggene er boksen derfor satt opp for å måle temperatur, men også ta grep dersom temperaturen blir for høy.

– Boksen løser dermed et problem for mange storkjøkken, noe det er mange av i en by som Bergen. Det var tilfeldig at vi kom inn i dette segmentet, men det er ingen tvil om at det har kan være et betydelig potensial, langt ut over Bergens grenser, sier Aakre.

Smartere drift

Satsingsområdet er imidlertid varme- og kjøleanlegg som i dag opererer frakoblet og dermed er uten driftsdata.

– 80 prosent av alle bygg driftes i dag uten data. Det betyr at man som driftspersonell ikke vet hvilke grep som er de mest hensiktsmessige. Vi fant ingen eksisterende løsning som passet til formålet, i alle fall ikke noe som ikke var altfor dyrt. Vi utviklet derfor løsningen selv. Ambisjonen er at dataene kan bidra til at byggene blir driftet mye smartere, noe som bidrar til lavere energibruk og til syvende og sist at byggene får et bedre og lenger liv, sier Aakre.

Powered by Labrador CMS