ÅPNET: Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet foresto den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kort kalt Vannsenteret. T.v prosjektleder for kurs og opplæring Ove Emil Aker i Vannsenteret.

Her åpner Vannsenteret – Norges nye «vannskole»

Her åpner Norges nye nasjonale senter for vanninfrastruktur. Vannsenteret skal bidra til å bygge kunnskap og teknologi innen vann og avløp, i møte med klimaendringer, vedlikeholdsetterslep og store investeringsbehov.

Published

– Målet er en tryggere vannforsyning og bedre avløpsrensing enn i dag. Økt fornyelse av ledningsnett og reduksjon av lekkasjer vil bli svært sentralt framover. Derfor er det nasjonale senteret for vanninfrastruktur akkurat det vi trenger, sier statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Nylig sto hun for den offisielle åpningen av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur, kalt Vannsenteret i dagligtale. 

De fleste nordmenn forventer rent vann i springen og fungerende avløp. Rønning-Arnesen advarer mot å ta det som en selvfølge. 

– De fleste som mottar vann fra vannverk får levert trygt vann i dag. Det kan fort endres. Etterslepet i vedlikehold av ledningsnett i de fleste kommuner er en felles utfordring. Vi tror Vannsenteret vil kunne bli en spydspiss i det viktige arbeidet kommunene står overfor, sa Ellen Rønning-Arnesen øyeblikket før hun åpnet kranen og åpnet for vannet i anlegget på Vannsenteret. 

Vannsenteret er et høyt etterlengtet møtested for opplæring, forskning og utvikling i vannbransjen. Byggetrinn 1 er nå fullført, 10 år etter at ideen om et slikt senter ble tatt opp til en bred diskusjon i bransjen. Hit kommer brukere i vannbransjen for å lære, opparbeide ny kunnskap, dele erfaringer og utvikle nye produkter og tjenester for distribusjon av vårt viktigste næringsmiddel: Vann. 

Vannsenteret er en arena og et anlegg for alle i vannbransjen, og vil ha en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle de nasjonale målene. 

– Det er krevende tider. Kostnader øker og krav skjerpes. Kommunene sliter med tildels store vanntap og mye gammel infrastruktur. Nå har vi endelig Vannsenteret oppe og går i første fase. Det skal levere mye nytteverdi for vannbransjen, der kommunene er i spiss. 

Det sa daglig leder Sjur Tveite i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i sin åpningstale.

Etterslepet på vedlikehold av VA-infrastrukturen i landet kombinert med et villere og våtere klima gjør behovet større enn det noen gang har vært. Derfor er Vannsenteret viktigere enn noen gang, sier Tveite. 

Åpningen av anlegget i Ås utenfor Oslo fant sted to år etter at spaden ble satt i jorda, og mer enn ti år etter ideen om Vannsenteret først ble tatt opp til seriøs diskusjon. 

– En fantastisk dag! Dette er en stor dag for mange av ildsjelene i vannbransjen som har stått på for å virkeliggjøre Vannsenteret. Det har vært 16 år med hardt arbeid å få det til. Vannsenteret får en særlig viktig rolle i en bransje med stort behov for opplæring og utvikling i praktisk VA-teknikk, sier styreleder Sigurd Grande i Vannsenteret. 

Powered by Labrador CMS