NYTT STYRE: (f.v.) Styreleder Petter Vang (Uponor), Styremedlem Helene Haugen (Tapwell), Sigmund Aandstad (Pipelife), Robert Torp Halvorsen (Scala Bad) og Per Ivar Søfteland (GPA Flowsystem).

Her er det nye VVP-styret

VVP avholdt generalforsamling på Leangkollen Hotell på onsdag 19. juni og det ble på generalforsamlingen gjort endringer i styret.

Published

Anne Dahl Øiseth har sittet som styreleder siden generalforsamlingen i juni 2023. Ettersom hun nå har tiltrådt som assisterende daglig leder i VVP var det helt naturlig at hun både gikk av som styreleder og ut av styret.

Petter Vang (Uponor) ble valgt som ny styreleder for 2 år.

Sigmund Aanstad (Piplife) ble gjenvalgt for 2 nye år.

Resten av styret, Robert Torp Halvorsen (Scala Bad) og Per Ivar Søfteland (GPA Flowsystem) var ikke på valg og fortsetter i styret.

Ny inn i styret er Helene Haugen (Tapwell):

– Jeg er ydmyk og glad for å ha blitt valgt inn i styret i VVP og ser frem mot å bidra til organisasjonens videre utvikling. VVP har lenge hatt en vesentlig rolle i arbeidet mot en sterkere og mer fremtidsrettet VA- og VVS-bransje, sier Haugen.

– Jeg er opptatt av å jobbe for gode løsninger som styrker bransjens totale konkurransekraft. For å få til dette må den interne konkurransen bevares, samtidig som vi samarbeider om løsninger som legger til rette for effektivisering gjennom blant annet standardisering og felles plattformer. Jeg gleder meg til å ta del i styret og bistå foreningen videre i dette arbeidet, legger hun til.

– Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Terje Røising, daglig leder i VVP.

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999, og man mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

– Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, sier Røising.

Powered by Labrador CMS